Endelig skal rv 36 mellom Bø og Seljord oppgraderes - alt finansieres med bompenger

Strekningen med krappe kurver og delvis mye stigning  langs Seljordsvatnet skal nå rustes opp for 291 millioner kroner.

 Her skal det bli veibredde på 8,5 m, bedre kurvatur med 6 maksimalt seks prosent stigning. Foto: Google Maps
Her skal det bli veibredde på 8,5 m, bedre kurvatur med 6 maksimalt seks prosent stigning. Foto: Google Maps Foto: Google Maps
24. aug. 2018 - 14:53

Samferdselsdepartementet har i dag fremmet sak for Stortinget om å gjøre vedtak om utbygging og finansiering av rv 36 på strekningen Bø – Seljord i Telemark.

Rv 36 mellom Porsgrunn og Seljord er en strekning på 90 km - en vei mye brukt til lokal- og regionaltrafikken i Grenland og midtre Telemark. Men også del av trafikken på E134 mellom Austlandet og Vestlandet bruker rv 36.

 
 

Gjennom Stodi og Bukti langs Seljordsvatnet har rv 36 lav standard. Veibredden varierer mellom 7,0 og 7,5 m, og det manglar i dag enkelte steder gul midtstripe. På deler av strekningen er det dårlig horisontal- og vertikalkurvatur. Årsdøgntrafikken (ÅDT) ligger i dag rundt 2500 kjøretøy.

Det er to strekninger på tilsammen 3 km av dagens veg gjennom Stodi og Bukti som i denne omgang blir utbedret. Her skal det bli veibredde på 8,5 m, bedre kurvatur med 6 maksimalt seks prosent stigning, bedre bæreevne og sikrere avkjøringer. Den økte vegstandarden vil bidra til bedre trafikksikkerhet, der det i perioden 2007–2017 var ni ulykker med personskade. En person ble drept, en  hardt skadet og åtte personer lettere skadet.

 

Alt skal dekkes av bompenger

I stortingsproposisjonen støtter Samferdselsdepartementet seg på lokale vedtak som ønsker bompenger for å få løst trafikkforholdene langs Seljordvannet.

Kostnadsrammen er satt til 291 millioner kroner, og arbeidene planlegges å starte i 2019.

Bompengeinnkrevingen vil starte i 2022, når arbeidene står ferdig, og Telemark fylkeskommune har vedtatt å stille garanti for et maksimalt låneopptak på 400 milloner kroner.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.