SAMFUNN

Endelig nei til magnesium

Dette er et slag mot norske teknologi- og forskningsmiljø, sier Oddbjørn Haugerød, tillitsvalgt i Norske Sivilingeniørers Forening. Haugerød mener Hydro skusler bort en stor mulighet for norsk industrisatsing med denne beslutningen.

Produksjonskapasiteten ved magnesiumfabrikken skal etter planen være nedlagt i midten av januar neste år. Elektrolysecellene vil bli holdt tempererte ved hjelp av vekselstrøm i ytterligere noen uker for uttapping av metall og elektrolytt, og blir gradvis koblet ut. Denne siste fasen vil være fullført i slutten av mars neste år. 600–1000 arbeidsplasser går trolig tapt.

Det primære nå er å få ny virksomhet til regionen. Det som teller er aktivitet – ikke sluttpakker, fastslår Haugerød.

Les mer om: