NYHETER

Endelig kvitt E6

I sentrum av Melhus kommune ser det ut som tiden har stått stille i mange år. Tettbebyggelsen er delt på langs av trafikken på E 6 som går som en rullende, støyende vegg. Situasjonen minner om norske byer og tettsteder for 20-30 år siden. 1. september er det over. En ny E 6 blir endelig ferdig.

Anders Haakonsen
16. aug. 2005 - 10:49

Fakta om E6 Melhus

Ny E 6 mellom Skjæringstad og Jaktøya vil koste 550 millioner kroner. Den er i underkant av 8 km lang. Søndre parsell ble påbegynt av Statens vegvesen og avsluttet av Mesta. Den 32 meter lange Lenmelbrua som inngår i parsellen, er bygd av Ecobygg.

Johs. Syltern har vært entreprenør for nordre parsell, bortsett fra den 43 meter lange Ratbekkbrua som er bygd av Mesta.

To miljøtunneler med lengder på 100 og 130 meter inngår i E 6. Anleggsarbeidet på E 6 ble påbegynt i oktober 2002. Åpning finner sted 1. september i år.

Ny riksveg 708 (Tverrforbindelsen) inngår i prosjektet. Den er 1,7 km lang. Den ble påbegynt av Vegvesenet i oktober 2001 og fullført av Mesta i juni 2003. Stålkassen til den 400 meter lange Melhusbrua som inngår i Tverrforbindelsen er levert og montert av Scanbrigde.

Trafikksituasjonen forverres av en flaskehals like nord for sentrum. En gammel bru over jernbanen som er så smal at et stort og et lite kjøretøy ikke kan passere hverandre. Dermed blir det stopp i minst en retning hver gang en lastebil eller en buss skal passere. Hver ettermiddag er det lange køer foran brua.

Riksveg 708 som tok av fra E 6 midt i sentrum inntil nylig, har også vært en belastning for Melhus. Avlastningen har skjedd i tre etapper. I juni 2003 ble ny riksveg 708 utenom sentrum ferdig. I september i fjor ble første etappe av den nye E 6 tatt i bruk. Den er 5 km lang, men berører bare områdene sør for sentrum. Først når den 2,7 km lange andre etappe tas i bruk om noen dager, blir Melhus endelig kvitt gjennomgangstrafikken. Ikke en dag for tidlig.Ikke spesielt tålmodige

Det er nærliggende å tro at innbyggerne i kommunen må være usedvanlig tålmodige siden de har funnet seg i denne situasjonen så lenge, men sannheten er at man begynte å planlegge en ny veg allerede på 60-tallet. De første årene kom det lite konkret ut av det, men på 70-tallet kom det signaler fra sentrale myndigheter om at omlegging av E 6 skulle prioriteres. Da ble det fart i arbeidet, og i 1980 ble en reguleringsplan stadfestet av kommunestyret.

Det viste seg imidlertid at prosjektet ikke hadde så høy prioritet som signalene tydet på. Uten utsikter til snarlige bevilgninger til ny veg tok Miljøverndepartementet seg god til den videre planbehandlingen. Først i 1994 ble en kommunedelplan for ny E 6-trasé godkjent.E 6 vekk fra elvebredden

I mellomtiden hadde mye forandret seg. Miljøhensyn ble tillagt større vekt ved planlegging av offentlige prosjekter. Planen fra 1980 forutsatte at E 6 skulle legges på fylling langs østre bredd av Gaula forbi Melhus sentrum. Dermed måtte kantskogen langs elva måtte hugges ned. Sidsel Rønbeck som var samferdselsminister i 1996-97, satte foten ned og forlangte at E 6 ble trukket vekk fra elvebredden.

Resultatet av kravet var at den gamle reguleringsplanen ikke lenger kunne brukes. I stedet overtok Vegvesenet planleggingen og utarbeidet en ren vegplan for de berørte vegene. Denne ble godkjent av Miljøverndepartementet i 2000.Nye muligheter for Melhus

Hele den nye E 6 forbi Melhus har midtdeler. På søndre parsell er det et 1 000 meter lang forbikjøringsstrekning med tre felt, for øvrig har denne strekningen to felt. Nordre parsell får fire felt. Forskjellen i vegstandard skyldes at det er større trafikk på nordre parsell enn på søndre.

For Melhus har ikke E 6 bare vært en miljøbelastning. Usikkerheten om traséen har også hindret utviklingen i kommunen. Planlegging av skole, idrettshall og boligfelt har måttet utsettes fordi man ikke visste hvor E 6 skulle gå. Nå åpnes nye muligheter. Rundt årsskiftet vedtas en ny reguleringsplan for Melhus sentrum. Dagens E 6 skal snevres inn og bygges om for miljøprioritert gjennomkjøring, og sentrum blir fortettet og oppgradert.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.