Helge Ingstad

Endelig KNM Helge Ingstad-rapport i mars 2021

Statens havarikommisjon  (SHK) er snart ferdig med granskingen av kollisjonen mellom fregatten KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS  i Hjeltefjorden nord for Stureterminalen 8. november 2018.

Skadene på KNM Helge Ingstad.
Skadene på KNM Helge Ingstad. (Foto: KV Bergen / Forsvaret)

Statens havarikommisjon  (SHK) er snart ferdig med granskingen av kollisjonen mellom fregatten KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS  i Hjeltefjorden nord for Stureterminalen 8. november 2018.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

SHK har levert to rapporter om ulykken. En foreløpig rapport ble klar bare 11 dager etter ulykken, mens en hovedrapport skulle deles i to.

Første del omfattet hendelsesforløpet fram til fregatten sank. Delrapport 1 ble lagt fram på ettårsdagen etter ulykken, det vil si fredag 8. november 2019. Det er Delrapport 2 som er i arbeid nå.

Ferdig med norsk versjon

Avdelingsdirektør Dag S. Liseth i SHK opplyser til TU at de i all hovedsak er ferdig med del 2 av undersøkelsesarbeidet.

– Det gjenstår imidlertid å få oversatt rapportutkastet. Videre gjenstår ekstern konsultasjon hos de berørte parter og vår etterbehandling av eventuelle innspill fra partene. Dette betyr i praksis at rapporten kan offentliggjøres rundt mars 2021, skriver Liseth i en e-post til TU.

Hvorfor sank den?

Delrapport 2 vil ta for seg hendelsesforløpet fra kollisjonen inntraff til fartøyet var å anse som tapt, inklusive bakenforliggende sikkerhetsproblemer.

Det går rett i kjernen på søksmålet regjeringsadvokaten har reist mot DNV GL.

TU har avdekket at Forsvarsdepartementet går til sak mot DNV GL for ikke å ha avdekket svakheter og feil som kunne hindret totalhavari av fregatten. Søksmålet er på 15 milliarder kroner.

Dag Sverre Liseth, avdelingsleder Sjø i Statens havarikommisjon (SHK). Bilde: Tore Stensvold

Overtok klasse

Fregatten KNM Helge Ingstad ble tilnærmet totalskadet i kollisjonen natt til 8. november i 2018. På samme dato året etter saksøkte staten DNV GL, som hadde klasseansvaret for skipet.

DNV GL fikk i 2014 overført klasseansvaret fra Sjøforsvaret. Det skjer etter prinsippet «as is» – det vil si slik skipet er. Ved klasseovertakelser følges standard prosedyrer. Klasseselskapet ber om alt av relevante tegninger, dokumentasjon og besiktiger fartøyet. Feil og mangler blir påpekt og utbedret.

Konstruksjonsfeil?

Fartøyet skal i prinsippet tåle en stor flenge og vanninntrenging uten å synke og gå fullstendig tapt. I delrapport 1 kommer det fram at vanntette seksjoner på skipet ble fylt med mer vann enn det som skulle være mulig.

Granskingen avdekket at de hule propellakslingene førte vann fra ett vanntett område av fregatten til girrommet, som raskt ble fylt opp. Derfra ble flere andre rom i skroget fylt opp med vann. Spørsmålet er om det er en svakhet ved konstruksjonen som DNV GL burde oppdaget. Eller om Sjøforsvaret, som selv fulgte opp alt fra tegninger, design, konstruksjon, bygging og overtakelse av skipet, burde oppdaget det. Operatørfeil har også vært diskutert, det vil si om et vanntett deksel ikke er påsatt korrekt.

– Vannfyllingen ble dermed vesentlig mer omfattende enn det den opprinnelige skaden skulle tilsi. Fyllingen i girrommet førte til beslutningen om evakuering, skrev Havarikommisjonen.

Les også

15 tilrådinger

Statens havarikommisjon har i Delrapport 1 vist at en rekke operative, tekniske, organisatoriske og systemiske faktorer medvirket til at situasjonen i Hjeltefjorden kunne oppstå. SHK kom derfor med 15 sikkerhetstilrådinger til involverte parter, det vil si både Sjøforsvaret, rederiet som eier Sola TS, Tsakos Columbia Shipmanagement S.A, samt Kystverkets trafikksentral (VTS).

Dersom videre undersøkelser hadde avdekket flere sikkerhetskritiske feil og svakheter, ville SHT kommet med nye tilrådinger uten å vente på den endelige rapporten.

Foreløpig reparasjon av KNM Helge Ingstad for å kunne sjøsette og den igjen. Skipet var imidlertid ikke til å redde. Bilde: Emil Wenaas Larsen / Forsvaret

Kommentarer (1)

Kommentarer (1)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå