Tilstandsrapport KNM Helge Ingstad

Forsvarsmateriell: KNM Helge Ingstad er tilnærmet totalskadet

Omfattende teknologisk utvikling siden fregatten ble designet ved årtusenskiftet. – Våpen, sensorer og sambandstekniske systemer er påført så store skader at de i hovedsak må byttes ut, konkluderer Forsvarsmateriell.

– Våpen, sensorer og sambandstekniske systemer er også påført så store skader at de i hovedsak må byttes ut, sa sjef for maritime kapasiteter i Forsvarsmateriell, flaggkommandør Thomas Wedervang, på pressekonferansen.
– Våpen, sensorer og sambandstekniske systemer er også påført så store skader at de i hovedsak må byttes ut, sa sjef for maritime kapasiteter i Forsvarsmateriell, flaggkommandør Thomas Wedervang, på pressekonferansen. (Foto: Eirik Helland Urke)

Omfattende teknologisk utvikling siden fregatten ble designet ved årtusenskiftet. – Våpen, sensorer og sambandstekniske systemer er påført så store skader at de i hovedsak må byttes ut, konkluderer Forsvarsmateriell.

Les også

– Undersøkelsene viser at KNM Helge Ingstad er tilnærmet totalskadet, og at det meste av utstyret er ødelagt. Det anses teknisk mulig å reparere fartøyet, men dette vil bli svært kostbart, sa sjef maritime kapasiteter i Forsvarsmateriell, flaggkommandør Thomas Wedervang på pressekonferansen der tilstandsrapporten til KNM Helge Ingstad ble presentert.

Risikabelt og dyrt å reparere

En reparasjon av KNM Helge Ingstad vil trolig koste mer enn å kjøpe en ny fregatt, og det vil også være forbundet med risiko, opplyser Forsvarsdepartementet overfor NTB.

Det er hovedkonklusjonen fra Forsvarsmatriell i tilstandsrapporten som ble presentert for forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) onsdag ettermiddag.

Selve rapporten er klassifisert, men et sammendrag ble offentliggjort onsdag.

Kostnadene for å reparere fregatten vil ligge på mellom 12 til 14 milliarder kroner, mens kostnadene ved kjøp av et nytt tilsvarende fartøy estimeres til 11 til 13 milliarder kroner.

– Tapet av en fregatt er alvorlig for havnasjonen Norge. Nå vil jeg gå inn i rapporten og studere den grundig før regjeringen skal fatte en endelig beslutning om fremtiden til KNM Helge Ingstad. Dersom regjeringen kommer til at fregatten ikke skal repareres, vil Forsvarssjefen bli bedt om å gi et fagmilitært råd om hvordan den operative evnen kan erstattes, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Det kostet 4,3 milliarder kroner å anskaffe fregatten. Så langt har bare det å sikre, heve og transportere ulykkesfregatten kostet 726 millioner kroner, ifølge årsrapporten for 2018 fra Forsvaret.

Omfattende teknologisk utvikling

Formålet med rapporten er å gi grunnlag for å bestemme om fregatten skal repareres, eller om Norge skal kjøpe ny.  Her kan du se opptaket av pressekonferansen.

– Fregattene ble designet rundt årtusenskiftet, og det har vært en omfattende teknologisk utvikling siden den gang. Dette gjør at fregattene er vesentlig mer kostbare i dag enn da de ble anskaffet, sa Wedervang.

Les også

– Basert på inspeksjonen om bord, har vi konkludert med at alle elektriske og elektroniske komponenter har gått tapt på grunn av det langvarige oppholdet under vann, med unntak av enkelte komponenter som enten har ligget tørt eller som spesifikt er konstruert for å tåle vann. 

– Enkelte mekaniske hovedkomponenter kan potensielt berges, og har blitt preservert i påvente av hva som skal skje videre med fartøyet. 

Våpen, sensorer og sambandstekniske systemer er også påført så store skader at de i hovedsak må byttes ut

Thomas Wedervang, flaggkommandør

– Våpen, sensorer og sambandstekniske systemer er også påført så store skader at de i hovedsak må byttes ut. Våpensystemenes mekaniske komponenter kan i noen grad gjenbrukes, sa Wedervang.

Den skipstekniske vurderingen er gjort av Navantia og kvalitetssikret av DNV-GL, Germanische Lloyd og ingeniørselskapene LMG Marin og Fireco. 

Forsvarsmateriell har vurdert verdien av utstyret som kan reddes, til å være mellom 100 og 400 millioner kroner, som er et konservativt estimat, ifølge rapporten. Kostnadene ved avhending er anslått til mellom 50 og 100 millioner kroner.

KNM Helge Ingstad har ligget 110 dager på sjøbunnen etter kollisjonen med tankskipet Sola TS i november i fjor. 3. mars i år ble den tatt i havn på Haakonsvern. 

Kommentarer (14)

Kommentarer (14)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå