ARKIVNYHETER

Endelig klarsignal for Jondalstunnelen

Bilde: Statens Vegvesen
Jarle Skoglund
20. juni 2008 - 12:37

- Anleggsarbeidet med byggingen av Jondalstunnelen kanstarte høsten 2009 og vil være ferdig i 2012. Tunnelen vil gi Jondal kommune et nytt og kortere vegsamband til Kvinnherad, gjennom Folgefonntunnelen, til Odda og E 134. Med den nye tunnelen får folk og næringsliv i kommunene på og rundt Folgefonnhalvøya et bedre transport- og tjenestetilbod som er med på å styrke Folgefonnhalvøya som en viktig region. Dette sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete i forbindelse med at det i statsråd i dag er lagt fram forslag om utbygging og finansiering av fylkesveg 107 Jondalstunnelen i Hordaland.

I forslaget blir det vist til at det foreligger planer for flere traseløsninger. Med traseløsningen i den godkjente reguleringsplanen, blir lengden på tunnelen 8,3 kilometer. I tillegg til tunnelen, blir det blant annet ny veg fra Øyre til tunnelpåhugget på nordsida av Nordrepollen. – Fylkeskommunen har lagt opp til at et endelig valg av løsning vil bli tatt etter at det er hentet inn tilbud fra entreprenørar på flere alternativ, går det fram av forslaget.

Prosjektet er beregnet å koste 760 millioner 2008-kroner. I tråd med avklaringer og vedtak i Hordaland fylkeskommune og på lokalpolitisk hold, er det i forslaget lagt til grunn at prosjektet skal finansieres ved en kombinasjon av statlige midler (52 millioner kroner), kommunale tilskudd (58 millioner kroner), fylkeskommunale midler (567 millioner kroner og bompenger (83 millioner kroner).

De statlige midlene på 52 millioner kroner kommer inn under ordningen med statlig støtte til større fylkesvegprosjekt, mens de fylkeskommunale midlene i hovedsak er en kombinasjon av midler fra ordningen med kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, konsesjonskraftmidler og lånemidler. Bompengene omfatter førehandsbompenger som skal kreves inn i fergesambandet Jondal – Tørvikbygd og etterhåndsbompenger som skal kreves inn ved bomstasjon ved Øyre, etter at den nye vegen er åpnet for trafikk.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.