NYHETER

Endelig gang/sykkelveg langs gamle E 6

Mer enn 20 år etter at de grønne skiltene ble fjernet mellom Jessheim og Dal skal gamle E 6 tilrettelegges for myke trafikanter. Vegvesenet ber om anbud på 5,8 km gang/sykkelveg langs denne vegen. De som har lyst på jobben må regne ferdig før 20. august.

En vanlig situasjon på fylkesveg 454. Syklisten bruker kjørebanen fordi vegskulderen er for smal, og bilen har liten plass til å passere på grunn av heltrukket midtlinje. Nå blir det omsider bedre forhold for alle.
En vanlig situasjon på fylkesveg 454. Syklisten bruker kjørebanen fordi vegskulderen er for smal, og bilen har liten plass til å passere på grunn av heltrukket midtlinje. Nå blir det omsider bedre forhold for alle. Bilde: Anders Haakonsen
21. juli 2008 - 12:46

Gang/sykkelvegen skal gå mellom Hovinmoen og Bondal. Strekningen ligger i Ullensaker kommune i Akershus. Det meste av biltrafikken på gamle E 6 forsvant da den nye ble åpnet på 80-tallet, men det gjorde ikke behovet for et tilbud til gående og syklende. Det er mye randbebyggelse langs gamle E 6 som nå heter fylkesveg 454, men bare to kilometer av den har fått g/s-veg. På resten av strekningen blir de beveger seg for egen kraft henvist til en latterlig smal vegskulder eller kjørebanen.

Det er utvidelsen av E 6 fra to til fire felt mellom Hovinmoen og Dal som har fått Vegvesenet til å rette opp forsømmelsen. Vegvesenet regner med at en del bilister vil kjøre fylkesveg 454 for å unngå bomstasjonen som kommer på E 6 når utvidelsen er ferdig 1. november neste år. Dermed øker også behovet for å gi myke trafikanter et bedre tilbud.

G/s-vegen skal være ferdig en måned før fire-feltsvegen. Da vil det bare gjenstå ca. en kilometer før det er sammenhengende g/s-veg mellom Jessheim og Dal.

Den gjenstående strekningen går mellom Bondal og Dal. Bondal ligger på kommunegrensen mellom Ullensaker og Eidsvoll. Årsaken til at g/s-vegen skal stoppe akkurat her, er at Ullensaker har presset på for å få den, mens Eidsvoll har prioritert annerledes. Dessuten er det mer biltrafikk mellom Hovinmoen og Bondal enn mellom Bondal og Dal.

G/s-vegen får en bredde på tre meter på nesten hele strekningen. To steder utvides den til fire meter for å kunne brukes som avkjørsler til boliger. Et sted blir den innsnevret til to meter forbi en husmannsplass som ligger tett inntil vegen. Her blir g/s-vegen skilt fra kjørebanen med dobbeltsidig rekkverk.

I tillegg til vegarbeid omfatter entreprisen legging av vann- og avløpsledninger for Ullensaker kommune over en to kilometer lang strekning.

Det er også arbeid i gang for å få g/s-veg langs fylkesveg 454 mellom Kløfta og Jessheim, men her er det mer som gjenstår. Detalj- og reguleringsplan for dette prosjektet er ute på anbud nå. Anbudsfristen går ut 1. september.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.