ARKIVNYHETER

Endelig fortgang for Tresfjordbrua

Den røde linjen over fjorden markerer traséen til Tresfjordbrua. Vegvesenet håper på stortingsbehandling til høsten og byggestart neste år.
Den røde linjen over fjorden markerer traséen til Tresfjordbrua. Vegvesenet håper på stortingsbehandling til høsten og byggestart neste år. Bilde: Ill.: Statens vegvesen
1. mars 2010 - 11:09

Tresfjordbrua inngår i E 136. Som navnet forteller, skal den krysse Tresfjorden i Vestnes kommune sør for Molde. Når den blir ferdig, korter den inn E 136 med ca. 13 km. For noen trafikanter blir innkortingen større.

Oppdraget omfatter forprosjekt og konkurransegrunnlag for to brualternativer, og arbeidstegninger og armeringslister for det som blir valgt, foruten opsjon på prosjektering av ca. en km hovedveg og tre km sideveger og gang/sykkelveger.

Valget står mellom en bru med stålkasse i overbygningen, og en betongbru med et fritt frambygg-spenn. Lengden på brua blir ca. 1 200 meter uansett hvilket alternativ som blir valgt. Seilingshøyden under hovedspennet blir 30 meter. Den som får kontrakten skal også prosjektere en 800 meter lang sjøfylling som inngår i fjordkryssingen. Oppfølging i byggetiden inngår i entreprisen.

Tresfjordbrua har vært gjennom en ørkenvandring før, men denne gangen ser det ut til at den skal bli realisert. Vegvesenet regner med at saken blir behandlet av Stortinget til høsten. Prosjektet er kostnadsberegnet til 580 millioner kroner. Finansieringsplanen forutsetter at halvparten av beløpet blir dekket over statsbudsjettet og halvparten med bompenger.

I forbindelse med bompengeinnkrevingen blir Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen og slått sammen til et fellesprosjekt. Vågstrandtunnelen er en 3,6 km lang rassikringstunnel på E 136 noen kilometer øst for Tresfjordbrua. Den er kostnadsberegnet til 320 millioner kroner.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.