NYHETER

Endelig blir det firefelts mellom Os og Bergen

Regjeringen har gitt klarsignal til bygging av 18 kilometer ny, firefelts motorveg på E39 mellom Os og Bergen. Kjøretiden blir dermed halvert.

Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
12. sep. 2014 - 12:25

- Etter mange tiår med diskusjon blir ny firefelts motorveg på E39 mellom Os og Bergen en realitet. Regjeringen har i dag gitt grønt lys for å starte dette viktige prosjektet, som vil gjøre trafikken tryggere og halvere reisetiden mellom Os og Bergen. Anleggsarbeidet kan starte allerede i 2015, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Forslaget om utbygging og finansiering av E39 på strekninga Svegatjørn i Os kommune – Rådal i Bergen kommune, i Hordaland ble lagt fram i statsråd i dag.

 

Prosjekt til 6,5 milliarder

Prosjektet er beregnet å koste i alt 6,5 milliarder 2014-kroner. I tråd med lokale vedtak og Nasjonal transportplan skal prosjektet finansieres i en kombinasjon av statlige bevilgninger og bompengar.

- Kostnadene ved prosjektet har økt flere ganger. Til tross for det har den statlige delen av finansieringen nå økt fra 40 prosent som forutsatt i lokale vedtak i 2008, til 60 prosent som nå blir foreslått av regjeringen, sier samferdselsministeren.

I forslaget fra regjeringen er det lagt opp til 3,9 milliarder kroner i statlige midler, mens 2,6 milliarder kroner skal finansieres av bompenger. Bompengene skal kreves inn først når vegen står ferdig. De statlige lbevilgningene vil med dette være 200 millionar kroner mrr enn det som våren 2013 ble lagt til grunn i stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2014-2023, mens ”bompengeandelen” blir tilsvarende lavere.

 

43 kroner for personbiler

- Regjeringen har varslet en omorganisering av bompengesektoren fra dagens mange bompengeselskap til et  fåtall selskap. Målet er en vesentlig reduksjon i driftskostnadene og redusert lånerente. I tillegg skal detiverksettes en rentekompensasjonsordning for bompengelån, der renteutgiftene blir dekket over statsbudsjettet.

- Innen bompengeinnkrevingen starter opp vil bompengereformen være gjennomført. Dagens beregninger forutsetter en takst på 43 kroner for personbiler, men med nytt bompengesystem vil takstene trolig kunne settes ned vesentlig og tidsperioden for bompengeinnkreving reduseres. Dette skal vi diskutere i detalj med lokale styresmakter.

- Vi forutsetter at lokale styresmakter forplikter seg til å legge prosjektet E39 Svegatjørn – Rådal inn i et av de nye bompengeselskapene når de er etablert, sier samferdselsministeren.      

 

Mesteparten i tunnel

Anleggsarbeidet skal ifølge forslaget starte opp i 2015, og den nye vegen skal åpnast for trafikk i 2021-2022.

I tillegg til utbygging av E39 omfatter prosjektet òg utbygging av en tre kilometer lang strekning av riksveg 580 Flyplassvegen i en ny trasé, med kobling til E39. Bygging av tre kryss på E39 og opprusting av fylkesveg 163 er ellers deler av prosjektet.

Hovedvegene i prosjektet, E39 og riksveg 580, blir bygd som firefefelts veg med samlet lengde på 17,7 kilometer. Av dette er 14,7 kilometer tunneler med to løp.

 

Kortare kjøyretid

Vegen mellom Os og Bergen går i dag gjennom mange boområder. Fartsgrensen er i hovedsak 50 og 60 km/t, og kjøretiden mellom Os og Bergen er i dag om lag 35 minutter utenom rushtiden.

Det er beregnet at utbyggingen vil føre til en reduksjon i kjøyretida på om ag 17 minutter, det vil si om lag en halvering.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.