NYHETER

Enda en vegpakke i Hordaland

Ikke noe fylke har så mange vegpakker som Hordaland. Nå planlegges enda en på vestsiden av Stord. Det første delprosjektet er lyst ut med anbudsfrist 8. januar. 

Denne ettfeltsbrua tar unna 3 800 kjøretøyer i døgnet. De nye brua kommer til høyre for den. Når den blir ferdig, blir gangbanen fjernet på den gamle brua. Resten av den blir gang/sykkelveg. (Foto: Google)
Denne ettfeltsbrua tar unna 3 800 kjøretøyer i døgnet. De nye brua kommer til høyre for den. Når den blir ferdig, blir gangbanen fjernet på den gamle brua. Resten av den blir gang/sykkelveg. (Foto: Google)
26. nov. 2014 - 08:23

Den nye vegpakken er ikke blant de største. Den består bare av tre delprosjekter, alle på fylkesveg 545. Det første gjelder bygging av en ny bru over en bukt i Storavatnet.

Brua ligger i tettstedet Sagvåg. Den skal avløse en bru som bare ett kjørefelt og en påhengt gang/sykkelbane, til tross for at årsdøgntrafikken er på 3 800.

Nybrua får en lengde på 23,4 meter. Det blir en spennarmert platebru med ett spenn. Den skal bygges parallelt med den gamle. Vel 100 meter av fylkesvegen må legges om for å tilpasses den nye brua. Vegomleggingen inngår i entreprisen.

 

Prosjektert av Verkís is

Entreprisen omfatter sprenging av 150 kbm, graving av 1 500 kbm, beplantning av 450 kvm, bygging av 425 kvm natursteinsmur og montasje av 153 kvm støyskjermer. Innen utgangen av oktober neste år må jobben være gjort.

Det islandske firmaet Verkís har stått for prosjekteringen.

Vegpakken får navnet Stord vestside - hvis det blir noe av den. Finansieringen er i orden for delprosjektet som er utlyst, men ikke for resten av pakken. En del av pengene som trengs er innkrevd som bompenger på fergesambandet Halhjem-Sandvikvåg på E39. Her ble det tidligere krevd inn bompenger for utbedring av E39 over Stord. Ved utgangen av 2012 var de nødvendige pengene skaffet til veie, men da hadde allerede Stortinget bestemt at innkrevingen skulle fortsette i to år til for å finansiere Stord vestside.

 

Ikke nok penger

Nå er det klart at det trengs mer penger til denne vegpakken enn man opprinnelig regnet med, blant annet på grunn av nye standardkrav. Fylkestinget i Hordaland søkte derfor om å forlenge innkrevingen med ytterligere to år, men fikk avslag. Dermed er finansieringen av de to siste delprosjektene usikker.

Stord er navnet på både en kommune og en øy. Stord kommune omfatter den sørøstlige halvdelen av øya, pluss øya Huglo og noen mindre øyer. Fitjar kommune omfatter den nordvestlige halvdelen av øya Stord pluss massevis av mindre øyer.

Vegpakkens navn henviser til øya Stord. De planlagte delprosjektene ligger i begge kommunene.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.