Enda en rassikringstunnel i Sogn og Fjordane

Høydekotene ligger tett på Fatlaberget. Her kan snøen få skikkelig fart før den raser utover riksveg 55. (Ill.: Statens vegvesen)
Høydekotene ligger tett på Fatlaberget. Her kan snøen få skikkelig fart før den raser utover riksveg 55. (Ill.: Statens vegvesen)

Den som får oppdraget skal drive og sikre den 2,3 km lange Fatlatunnelen og anlegge til sammen 900 meter tilstøtende veg.

Den aktuelle strekningen er svært utsatt. Rasgjerder i fjellsiden som skulle beskytte vegen mot ras, ble ødelagt av ras i vinter. Vegvesenet tar sikte på utlysning i august og anleggstart i oktober eller november. Hvis denne framdriftsplanen holder kan Fatlatunnelen tas i bruk i juli 2008. Prosjektet er kostnadsberegnet til 163 millioner kroner. Etter planen skal 60 prosent av utgiftene dekkes med rassikringsmidler og 40 prosent med bompenger.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå