En tunnel vest for Støren kan løse Nye Veiers utfordring med ny E6-trasé

Bedre luft, mindre støy, mindre beslag av dyrkamark og mindre inngrep i lakseelvene Gaula og Sokna, er argumenter som peker for denne løsningen.

Denne illustrasjonen viser nytt forslag for E6 forbi Støren sammenlignet med tidligere forslag. Med det nye forslaget blir strekningen kortet ned med ca. 2,3 km.
Denne illustrasjonen viser nytt forslag for E6 forbi Støren sammenlignet med tidligere forslag. Med det nye forslaget blir strekningen kortet ned med ca. 2,3 km. Foto: Nye Veier
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
11. des. 2020 - 09:50

´– Vi har nå kommet frem til en mulig trasé. Det er å legge veien i en to-løps tunnel gjennom Mannfjellet, vest for Støren. På den måten unngår vi de fleste av de utfordringene som er blitt pekt på i høringsrunden, sier Lars Bjørgård, prosjektsjef i Nye Veier.

Mange innspill rundt miljøforhold gjennom Støren

Nye Veier skal bygge ny motorvei fra Korporalsbrua til Kvål. Dette er en del av den store oppgraderingen av E6 gjennom Trøndelag fra Ulsberg i sør til Åsen i nord. I juli ble detaljregulering for E6 Prestteigen – Gyllan lagt ut på offentlig ettersyn og høring.

Det kom inn mange høringsuttalelser, spesielt om miljøforhold ved Støren, Gaula og Sokna og krav om rømningsveier for Størentunnelen.

Nye Veier forteller i en pressemelding at de har brukt mye tid på å finne andre realistiske alternativer for E6-traséen forbi Støren, og kommer nå derfor opp med en løsning som innebærer to-løps tunnel gjennom Mannfjellet, vest for Støren. 

Gir strekningen større samfunnsnytte

Denne traséen har flere positive sider, mener Nye Veier. For det første vil det bli bedre med tanke på luft og støy i størenområdet. Det blir til og med bedre enn hva det er i dag. Dette alternativet vil også gi et mindre beslag av dyrkamark og mindre inngrep i Gaula og Sokna. Det vil også gi Midtre Gauldal en bedre mulighet til å kunne utvikle sentrum ved Prestteigen på en god måte.

Løsningen gjør E6 2,3 km kortere, noe som gir strekningen større samfunnsnytte. Løsningen legger til grunn to halvkryss, henholdsvis sør og nord for Støren slik at lokaltrafikk til Støren sentrum og Fv30 mot Røros benytter dagens vegtrasé langs Gaula.

Kostnadene for alternativ trasé er noe høyere enn for planen som har vært ute på høring. Tar man i betraktning mulige kostnader for krav som er stilt i høringsrunden, blir kostnadene mellom alternativene mer likeverdige, opplyser Nye Veier.

Jobber med begge alternativene

Forslaget ble presentert i kommunestyret til Midtre Gauldal i dag. Melhus kommune og sektormyndighetene kjenner også til forslaget. Det vil nå startes en prosess for å vurdere alternativene nærmere. 

– Kommunene trenger noe tid for å kunne behandle dette internt. Så vil vi sammen bestemme om dette er noe vi skal gå videre med, sier Bjørgård.

Så langt har Nye Veier kun gjort en mulighetsstudie for traséen gjennom Mannfjellet. Nå skal det gjøres grunnundersøkelser og annet arbeid for å dokumentere at løsningen er byggbar. 

– Vi kommer til å jobbe med begge alternativene fremover. Vi har tid til å gjøre denne jobben for å se på konsekvensene ved de to traséene. Målet er å finne ut hvilket av disse alternativene som gir best samfunns- og trafikknytte. Det gjør vi i samarbeid med kommunene, sier Bjørgård.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.