KLIMA

– En seier for fornuften og miljøet

FRIFUNNET: I 2005 fikk Oslo Havn tillatelse til å legge giftig slam i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. Nå har lagmannsretten avvist politiets anke i saken, og Oslo Havn KF er dermed frikjent.
FRIFUNNET: I 2005 fikk Oslo Havn tillatelse til å legge giftig slam i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. Nå har lagmannsretten avvist politiets anke i saken, og Oslo Havn KF er dermed frikjent. Bilde: Viktor Jæger
Stein Jarle Olsen
5. okt. 2010 - 13:35

– Det foreligger nå en fullstendig frifinnelse av Oslo Havn KF i forbindelse med arbeidene med miljøprosjekt ”Ren Oslofjord”. Det media og motstandere av prosjektet har omtalt som en ”miljøskandale”, viste seg etter rettslig prøving å være et vellykket og godt gjennomført prosjekt, sier styreleder i Oslo Havn KF, Bernt Stilluf Karlsen, i en pressemelding.

Frifunnet

Oslo Havn ble frifunnet i tingretten for å ha bidratt til dumping av forurenset masse utenfor Malmøykalven i Oslos havnebasseng.

Entreprenøren Secora og Norges Geotekniske Institutt ble på sin side skyldig i brudd på forurensningsloven i forbindelse med prosjektet Ren Oslofjord.

Påtalemyndigheten anket frifinnelsen av Oslo Havn KF, men Borgarting lagmannsrett har enstemmig avvist anken. Dette er begrunnelsen:

  • Det var ikke feil bevisbedømmelse av tingretten å ta i betraktning de innvendinger som ble reist mot politiets beregninger av forurenset masse.
  • Det forelå ikke skjerpende omstendigheter med hensyn til forurensningens omfang. De antatte miljøkonsekvenser av den ulovlige dumping vurderes ikke som alvorlige.
  • Oslo Havn kan ikke holdes strafferettslig ansvarlig for handlinger utført av ansatte hos entreprenør.
  • Oslo Havn har ikke medvirket til falsk forklaring i tilknytning til månedsrapportene.

Støy

– Vi er glade for å kunne sette et endelig punktum i denne saken. Prosjektet har ryddet opp i gamle miljøgifter i indre Oslofjord og fjorden er renere enn den har vært på lenge, til glede for Oslos befolkning. Selv om det til tider har vært mye mediestøy rundt prosjektet, har vi gjennomført et vellykket pionerprosjekt med opprydning av gamle miljøsynder helt tilbake fra forrige århundre, sier Karlsen.

“Alle rapporter konkluderer med at miljøprosjekt ”Ren Oslofjord” har vært vellykket, og den spredning av masser som er registrert ligger innenfor det miljøbudsjettet som ble lagt til grunn for tillatelsen som ble gitt av Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT)”, skriver Oslo Havn KF i meldingen.

Oslo Havn KFs styreleder Bernt Stilluf Karlsen er fornøyd med endelig å være frikjent av rettssystemet.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.