En rundkjøring mindre i Ekebergproppen

En rundkjøring mindre i Ekebergproppen
Antall rundkjøringer i Ekebergproppen er redusert fra to til en. Nå håper Vegvesenet at proppen ikke vil bli så trang som den har vært. Foto: Anders Haakonsen

Navnet Ekebergproppen oppsto etter at senketunnelen under Bjørvika ble åpnet i september i fjor. Sørenga bru skulle bli en del av den nye hovedforbindelsen inn mot Oslo sentrum både fra øst og sør, men den kunne ikke fullføres før gjennomgangstrafikken var ledet inn i senketunnelen. Dermed ble en provosorisk løsning tatt i bruk i et halvt år.

Løsningen førte til at trafikk på veg til sentrum måtte gjennom to rundkjøringer like etter hverandre. De to ble til sammen en gedigen flaskehals.

Da Sørenga bru ble fullført, forsvant den ene av rundkjøringene fra hovedvegnettet. Nå gjenstår bare den som ligger like utenfor det som tidligere het Ekebergtunnelen. Den andre rundkjøringen er nå forebeholdt lokaltrafikk.

Vegvesenet tør ikke love at trafikken skal flyte mye bedre fra nå av, men et visst håp har man. 10 dager før Sørenga bru ble fullført, fikk Operatunnelen tre sammenhengende felt i begge retninger. Fram til da var det en innsnevring til to felt i vestgående kjørebane mellom senketunnelen og det som tidligere het Festningstunnelen. Etter at innsnevringen ble opphevet, har trafikken glidd mye bedre.

Neste vegomlegging i dette området skjer til sommeren. Da skal en ny rundkjøring under Sørenga bru åpnes. Arbeidet med denne kunne ikke igangsettes før brua var fullført. Når rundkjøringen blir ferdig, blir det lettere å komme seg fra sentrum til Mosseveien og til vestgående løp i senketunnelen.

Når sommeren er over, blir det nok en omlegging. Da blir den hvite brua over sporene på Oslo S ferdig, og rivingen av trafikkmaskinen i Bjørvika kan komme i gang.

Les mer om: