Lov om nasjonal sikkerhet 

En rekke offentlige aktører neglisjerer krav til risikovurdering

For offentlig virksomhet, og i noen tilfeller private aktører, er det lovpålagt å rutinemessig gjennomføre vurderinger av risiko. Det gjøres i for liten grad, sier Forsvarsbygg.

Test i regi av Forsvarsbygg på hvor lang tid det tar å bryte seg inn, her med vinkelsliper gjennom et sikkerhetsglass.
Test i regi av Forsvarsbygg på hvor lang tid det tar å bryte seg inn, her med vinkelsliper gjennom et sikkerhetsglass. (Forsvarsbygg)

For offentlig virksomhet, og i noen tilfeller private aktører, er det lovpålagt å rutinemessig gjennomføre vurderinger av risiko. Det gjøres i for liten grad, sier Forsvarsbygg.

– Etter mitt skjønn blir risikovurderinger gjennomført i all for liten grad, og nesten alltid alt for sent. Det kommer gjerne når byggeprosessen er i gang, og da er det vanskelig å ha reell påvirkningsmulighet. En risikovurdering skal være beslutningsstøtte, og da må den nødvendigvis komme i forkant av beslutningen.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå