En planlagt krig?

Appeasementperioden var for britene ikke bare en periode hvor man forhandlet med Hitler, det var også en opprustningsperiode, særlig ble flyvåpenet rustet opp. Britene rustet ikke opp for å utkjempe en krig, men for å avskrekke Hitlers Tyskland. RAF bygget tunge bombefly og lette jagerfly.

Avskrekkingen var mislykket. Da krigen kom, satt britene med de våpenstrukturer de hadde utviklet. De tunge bombeflyene var ikke presise verktøy, de egnet seg best til å bombe store mål fra store høyder. De målene de kunne bombe, var derfor de tyske byene. Den sviktende avskrekkingen gav den krigen man søkte å unngå.

Man må justere oppfatningen av appeasementperioden, hevder Naastad. Arbeidet hans viser betydningen av at militære forskningsmiljøer arbeider nær de politiske beslutningssystemene.

Avhandlingen har tittelen "En planlagt krig? RAF og den britiske opprustningen på 1930-tallet". Arbeidet er utført ved Historisk institutt, NTNU, med førsteamanuensis Tore Tingvold Petersen som veileder. Det er finansiert av Luftforsvarsstaben.

Nils Edward Naastad er cand.philol. (1982) fra Det historisk-filosofiske fakultet, Universitetet i Trondheim, og har disputert for graden dr.art. Han er ansatt som førstelektor ved Luftkrigsskolen, Trondheim.Les mer om: