ARKIVNYHETER

En ny tid i Bjørvika

Stillheten har senket seg i Bjørvika. Dette bildet er tatt på Bispelokket før kl. 8 om kvelden. Der E 18 gikk for kort tid siden er trafikken borte. På lokket er den kraftig redusert.
Stillheten har senket seg i Bjørvika. Dette bildet er tatt på Bispelokket før kl. 8 om kvelden. Der E 18 gikk for kort tid siden er trafikken borte. På lokket er den kraftig redusert. Bilde: Anders Haakonsen

Køene kom ikke uventet. En så omfattende trafikkomlegging som det som ble gjennomført den helgen vil nødvendigvis føre til køer. Vegvesenet regner med at det vil gå seg til om ikke mange dager.

Ønsket om å få gjennomgangstrafikken vekk fra Bjørvika har vært en drivkraft bak arbeidet for å få realisert senketunnelen. Nå har det blitt vesentlig stillere i området, men ved Havnelageret vest for senketunnelen er det ikke stille. Lyden av lodd som slår spunt har overtatt etter at E 18 forsvant ned under Bjørvika. Mellom spuntveggene skal det graves ut byggegrop for to nye ramper mot den nye tunnelen.

Kong Harald sto for den offisielle åpningen. Den ble markert der en av påkjøringsrampene øst for senketunnelen går over fra åpen kulvert til tunnel. Til en forandring klippet han ikke snoren, han dro i den. Da gikk teppet som hang foran tunnelåpningen til side, og en rekke fantasifulle skapninger strømmet ut. Etterpå var det bevertning og kunstneriske innslag under Bjørvika.

Vanligvis kan trafikken settes på et nytt vegsystem en god stund før siste gjest har gått. Slik var det ikke denne gangen. En omfattende omlegging av vegsystemet øst for Bjørvika måtte gjennomføres først. Det skulle gå over 60 timer fra arrangementet ble avsluttet til bilstene kunne ta anlegget i bruk.

Omleggingen av vegene rundt Bjørvika er ikke over. Først våren 2012 vil rampene ved Havnelageret være ferdig. Lokalvegnettet blir ikke ferdig før i 2014. Da vil det være investert 5,76 milliarder kroner i nye veger under og rundt Bjørvika. Av dette dekker Oslo kommune 370 millioner mens salg av eiendommer innbringer 300 millioner. Det øvrige finansieres med bompenger og statlige midler.

Anlegget omfatter 8 000 meter veg, hvorav 780 går på bruer og 3 400 gjennom tunnelløp og -ramper, dessuten 5 000 meter g/s-veg og 1 200 meter kollektivfelt.

Les mer om: