NYHETER

En ny dag for Askim

Jarle Skoglund
17. okt. 2005 - 17:04

Fakta om E 18 Sekkelsten - Krosby

  • Strekningen fra Ørje til fylkesgrensen mot Akershus bygges som motorveg. Den totale lengden er ca 50 km.
  • Strekningen Sekkelsten - Krosby er på 6 km, og innebærer at hovedvegen heretter vil gå utenom Askim sentrum
  • Motorvegbredde 20 meter
  • Kostnadene for denne strekningen er beregnet til ca. 450 millioner.
  • Vegen ble åpnet 28. oktober 2005.

Entreprenører på strekningen

Entreprise

Entreprenør

Bygging Sulerud jernbanekulvert

Askim Entreprenør

Masseflyttingsentreprise

Hæhre Entreprenør

Bygging av E18 broer

Mesta as

Bygging av overgangsbroer

Mesta as

Asfalt entreprise

Mesta as

Veglys entreprise

Eltel Networks

Gjerder, rekkverk, skilt og merking

Sveaas Maskin AS

Grønt arbeider

Mesta as

Siden 2003 har arbeidene på ny E18 utenfor askim sentrum pågått uten noen form for probleme, kan byggeleder for vegen Jørn A. Pettersen fortelle til Våre Veger. Han har vært en av en stab på seks personer som har styrt prosjektet med bestemt hånd på vegne av byggherren. Utfordringene har etter hans mening først og fremst vært knyttet til at anlegget har vært splittet opp i tilsammen åtte entrepriser.

- Dette ble gjort fordi vi ikke hadde nok penger da vi startet opp, og har vært avhengig av nye årlige bevilgninger hvert år for å sikre framdriften. I dette tilfellet har det faktisk vært gunstig for totaløkoniien på prosjektet, siden flere av anbudene havnet lavere enn de i i utgangspunktet hadde kalkulert. Men det har samtidig vært mere krevende i forhold til å styre og koordinere de enkelte entreprenørenes aktiviteter i forhold til hverandre, medgir Pettersen.

Gunstige anbud og ingen overraskelser underveis har gjort at det opprinnelige kostandsoverslaget for prosjektet på 450 mill. kroner, nå ser ut til å hvane på rundt 430 mill.På leirgrunn

Store deler av jordmonnet hvor den nye trassen er lagt, består av leire i en eller annen form. Også kvikkleire. Det har gjort at det har vært omafettende bruk av nett og pæler. Det er totalt fem bruer på selve motorvegstrekningen, og nesten alle har vært nødvendig å fundamentere på pæler.

- De vanskelige grunnforholdene har gjort at store deler av vegkroppen her bygget opp med EPS og Leca. Hele 30 000 m 3 EPS har gått med, men til gjengjeld er det blitt en veldig flott veg, forteller byggelederen.

Noe jordbruksland har gått med, men Jørn Pettersen forteller at samarbeidet med grunneierne har vært svært bra, og at alle har fått god kompensasjon for avståelser for grunn. Rundt 20 bolighus måtte ekspropieres for å få lagt den nye traseen.Ikke penger videre

Strekningen som nå er åpnet er den andre ferdige delparsellen mellom riksgrensa og Akershus grense på den nye E18. Arbeidet på neste parsell mellom Momarken og Sekkelsten er påbegynt, og vil stå ferdig i 2007. I andre retningen er Statens vegvesens prosjektfolk klar til å starte opp på parsellen Krosby - Knapstad, men her er usikkerheten stor om når det eventuelt kan starte opp. Prosjekett er ikke inne på budsjettforslaget for 2006.

E18-utbyggingen vil dermed fortsette i rykk og napp, og den fulle trafikale effekten av den nye strekningen utenfor Askim vil derfor la seg vente på.....

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.