– En melding for fremtiden

– En melding for fremtiden
Bilde: Bendiksby, Terje

– Dette er en melding for fremtiden, innledet olje- og energiminister Ola Borten Moe i fremleggelsen av petroleumsmeldingen i dag.

Med følelsesladde bilder viste ministeren hvordan norsk energi vil være avgjørende for å få milliarder av mennesker ut av fattigdom.

Ola Borten Moe, OED, legg fram petroleumsmeldingen 24 06 11. Graf over oljeproduksjon i fremtiden hentet fra oljemeldingen
Med følelsesladde bilder viste ministeren hvordan norsk energi vil være avgjørende for å få milliarder av mennesker ut av fattigdom. FALLER TYDELIG: Oljeproduksjonen faller betydelig, men gjennom "en bevisst og samtidig satsing i hele denne kjeden vil en kunne opprettholde produksjonen fra næringen på et meget høyt nivå i tiår framover," ifølge Olje- og energidepartementet. OED

Styrke Petoro

Petroleumsmeldingen tar for seg en rekke endringer, som til en viss grad har vært varslet i forkant.

Vil ikke love Petoro-styrking

OED ønsker å styrke statens eget oljeselskap, Petoro, og at selskapet skal kunne spille en viktigere rolle fremover.

– Mer kunnskapsutvikling i lisensene er viktig for at vi kan realisere planene for økt utvinning og mer dynamikk, sier Borten Moe.

Regjeringen vil:

  • Sikre størst mulig verdiskaping gjennom effektiv ivaretakelse av SDØE-porteføljen.
  • Styrke Petoros kompetanse i oppfølgingen av modne felt
    Oljemeldingen om oljepriser til 2025
    Styrke Petoros kompetanse i oppfølgingen av modne felt GRUNNLAG: Oljemeldingens forventninger om oljepris til 2025. OED

Modne felt

Det skal også satses på økt utvinning fra eksisterende felt. Ifølge Borten Moe vil en prosents økt utvinningsgrad fra feltene på sokkelen tilsvare en verdi på 325 milliarder kroner for den norske stat.

– Det haster med å få ut mer olje fra modne felt. Derfor vil vi følge opp Åm-utvalgets forslag, sier Moe.

Det er også lagt ned et ekspertutvalg som skal se på riggtilgangen på norsk sokkel.

Endrede stemmeregler

Som Teknisk Ukeblad også har skrevet om tidligere, vil regjeringen gå gjennom stemmereglene for lisensene.

– Vi vurderer å vektlegge et andelsflertall i nye lisenser, sier olje- og energiministeren.

Ola Borten Moe, OED, legg fram petroleumsmeldingen 24 06 11. Graf over mulig produksjonsforløp på sokkelen hentet fra oljemeldingen fra 2011
– Vi vurderer å vektlegge et andelsflertall i nye lisenser, sier olje- og energiministeren. FALLENDE KURVE: Uten nye vedtak ville dagens produksjon av olje og gass på rundt 3,5 millioner fat oljeekvivalenter falle til rundt 300.000 fat per dag i 2040. Med ekstra tiltak kan vi klare 700.000 fat o.e. per dag i 2040. Skulle vi gjøre en rekke nye funn kan det bli mer. OED

TFO består

TFO-ordningen (Tildeling av forhåndsdefinerte områder) skal videreføres som i dag.

– Denne ordningen har generert store verdier, og gitt god ressursutnyttelse. Vi har konkludert med at ordningen er en suksess, og skal videreføres slik som i dag. Den skaper forutsigbarhet for selskapene på sokkelen. Vi vil inkludere alt modent areal, og ordningen skal utvides og ikke innskrenkes, sier Moe.

Offentlig høring

Det skal likevel legges opp til offentlige høringer for økt offentlig deltakelse.

– På den måten unngår vi omkamper for vurderinger som stortinget allerede har tatt, sier statsråden.

Ola Borten Moe, OED, legg fram petroleumsmeldingen 24 06 11. Graf over gjenværende olje på sokkelen hentet fra oljemeldingen fra 2011
– Vi vurderer å vektlegge et andelsflertall i nye lisenser, sier olje- og energiministeren. FALLENDE KURVE: Uten nye vedtak ville dagens produksjon av olje og gass på rundt 3,5 millioner fat oljeekvivalenter falle til rundt 300.000 fat per dag i 2040. Med ekstra tiltak kan vi klare 700.000 fat o.e. per dag i 2040. Skulle vi gjøre en rekke nye funn kan det bli mer. OED

(Hvis bildet er for lite, så finnes det en større versjon her)

Går mot nord

Ministeren vektlegger også oljenæringens satsing på nordområdene.

– Med økt kunnskap og teknologi i fokus går vi gradvis frem. I og med at teknologien blir bedre, vil vi åpne nye områder for å sikre verdiskapning i et langsiktig perspektiv. Åpningen av Jan Mayen og Barentshavet Sør er i full gang, og vi vil holde fult trøkk her, sier Ola Borten Moe.

Invitere selskaper

I tillegg til OED vektlegge mangfold og sunn konkurranse mellom selskapene på sokkelen.

– Vi vil legge til rette for at nye selskap skal komme til på sokkelen. Vi vil også aktivt oppsøke attraktive oljeselskaper for å tilby mulighetene man har på norsk sokkel, sier Moe.

Som Teknisk Ukeblad skrev i går, har ministeren opptil flere ganger invitert brasilianske Petrobras tilbake til norsk sokkel.

Gir ikke opp

Olje- og energiministeren endrer også navnepolitikken for nye felt på sokkelen, slik at hans departement overtar ansvaret for å gi navn. Dermed kan Skrugard-funnet Gir ikke opp Sverdrup trass i kritikk fra oljedirektøren.

Borten Moe: Oljenorge er en framtidsnæring

– Jeg ønsker å understreke at denne meldingen representerer en videreføring av den historiske enigheten som åpner for utvidet virksomhet. Jeg håper meldingen vil bli husket som en melding som legger grunn lag for en helt ny historie i nord.

Til slutt siterer den ferske statsråden en gammel ringrev, Winston Churchill:

– Dette er ikke slutten, dette er ikke en gang begynnelse på slutten, men kanskje slutten på en begynnelse.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.