KLIMA

Én mann nedsabler 50 DNV-eksperter

Tore Stensvold
21. des. 2009 - 14:03

Bakgrunn

Regjeringen har bestemt seg for å heve vraket for å minske faren for lekkasje og forurensing fra lasten på 67 tonn kvikksølv som var om bord. Kystverket har brukte egen ekspertise samt Det Norske Veritas i vurderingen av hva som skal gjøres med kvikksølvfaren. Begge instanser samt SFT har konkludert med at det beste er å la ubåten og lasten ligge urørt og kapsle alt inn og dekke over. Men folk og følelser spiller inn. Heving av vraket er derfor bestemt og utredet. Dette arbeidet kritiseres i Dovre-rapporten.

U-864:

  • Tysk ubåt senket av den britiske ubåten HMS "Venturer", 9. februar 1945. Alle om bord omkom.
  • U-864 var på vei fra Tyskland via Norge til Japan med personell med teknisk spesialkompetanse og krigsmateriell, blant annet var det omkring 65 tonn metallisk (flytende) kvikksølv om bord, lagret på stålflasker.
  • Vraket av U-864 ble funnet av Sjøforsvaret i mars 2003. Vraket ligger på ca. 150 meters dyp, ca. 2 km vest for Fedje i Hordaland.
  • Vraket er delt i to, og for- og akterpartiet synes å være relativt intakte. Vraket ligger ustabilt til på havbunnen.

Kilde: Kystverket

KS2-rapport:I forbindelse med store statlige investeringer stilles det krav til kvalitetssikring. Hensikten med KS2 er å gi Fiskeri- og kystdepartementet en uavhengig analyse av hevingsalternativet før det legges fram for Stortinget. Den uavhengige kvalitetssikrer skal identifisere utfordringer for prosjektets gjennomføring. KS2-rådgivingen skal også inneholde en kostnadsramme, samt en tilråding om hvordan prosjektet skal styres for at kostnadsrammen skal holde.

Les Dovres rapport her.

Finn oversikt over Kystverkets rapporter og underlag her.

Bak rapporten

South West Consult AS

Etablert: 14. mai 2009. Registrert 2. juni 2009.

Formål: Alle former for teknisk rådgivning og konsulentvirksomhet, bistand med drift av andre selskaper, kjøp, salg og produksjon av varer og utstyr, deltakelse i andre selskaper, investering i andre selskaper og eiendom, delta i drift av eiendom, samt deltakelse i andre selskaper med samme formål. Egenkapital: 100.000 kroner

Dovre Group:

Dovre Group er en global aktør innen prosjektledelse, anskaffelse og rådgivning.

Dovre Group er en tilbyder av prosjektløsninger. Med bred erfaring fra prosjekter og anskaffelse innen en rekke bransjer, tilbyr vi en komplett portefølje av tjenester innen våre kjerneområder.

Dovre Group og Transportøkonomisk institutt la onsdag i forrige uke fram en rapport som levnet Kystverket liten ære for planer om å heve den tyske ubåten U-864.

Kystverket har basert seg på egen kompetanse samt Det Norske Veritas og verdens største kran- og bergingsselskap, Mammoet.

Alle reager på Dovre-rapporten og mener den er særdeles tynn.

Les også: Slakter plan for ubåtheving

Nedsabler DNV-eksperter

Ekspertisen Dovre Group benytter for de tekniske, miljømessige og økonomiske risikomomenter er konsulentselskapet South West Consult AS.

Det er et enkelpersonforetak med Leif Njål Veka som daglig leder og styreleder.

Han har vurdert arbeidet til 40-50 eksperter fra Det Norske Veritas og kommey til nærmest motsatt konklusjon.

Vraker Kursk-eksperter

Veka er også sterkt kritisk til verdens største kran- og bergingsselskap, Mammoet, som han mener mangler størrelse og kompetanse. Kystverkets kontrakt er inngått med Mammoet Salvage, som inngår i Mammoet-konsernet.

Det var Mammoet som hevet atomubåten Kursk fra 150 meters dyp i Barentshavet i 2001.

Dovre Group med South West Consult som fagekspertise mener at Mammoet ikke er store og flinke nok til å heve U-864 utenfor Fedje. I rapporten står det:

"I forhold til størrelsen på prosjektet og den kontraktsmessige risikoen, fremstår leverandøren som et lite selskap med begrenset soliditet, men kontrakten inneholder ikke morselskapsgaranti. Leverandøren har videre begrenset erfaring og kapasitet til å gjennomføre så store og komplekse prosjekter som det her er snakk om. "

Lattermild konsernsjef

I Schiedam i Nederland sitter konsernsjef Patrik van Seumeren og ler.

Han er toppsjef for Mammoet Holding med 3.500 ansatte og mange datterselskaper, blant dem Mammoet Salvage, kontraktsparten til Kystverket.

– Det er riktig at det ikke eksplisitt står i kontrakten at vi har gitt morselskapsgaranti for Mammoet Salvage. Vi har ca. fem jobber i denne størrelsesorden i året. Noen kontraktspartnere har garantien med, andre har den ikke. Uansett står hele konsernet bak når en slik jobb skal utføres, sier van Seumeren til Teknisk Ukeblad.

Mammoets omsetning er på ca. 800 millioner euro (ca. 6,7 milliarder kroner).

Usikkerhetsanalyse

Det Norske Veritas har skrevet side opp og side ned og levert flere rapporter om U-864, miljøkonsekvenser og hevingsmuligheter. DNV har nøye vurdert alternative metoder for å heve U-864, risikovurderinger og usikkerhetsanalyse av kostnadsoverslaget til Mammoet Salvage.

Kommunikasjonsdirektør Tore Høifødt stiller seg undrende til at Dovre kan konkludere så vidt forskjellig som dem selv.

Dovre Group og Transportøkonomisk Institutt tror kostnadene mest sannsynlig vil bli på 1,7 milliarder kroner, med mulighet for at det kan bli så mye som 2,2 milliarder kroner.

Kystverket og DNV mener prisen vil bli på 1,1 – 1,2 milliarder kroner.

– Vi står fullt og helt på de konklusjoner vi har kommet til tidligere. Vi kjenner ikke til hvilke resonnement Dovre har gjort som har ført til at de har vurdert underlagsmaterialet annerledes enn oss, sier Tore Høifødt til Teknisk Ukeblad.

Bredde- og dybdekompetanse

Dovre Group og deres tilknyttete eksperter, deriblant South West Consult og advokatfirmaet Wiersholm for kontraktgjennomgang, har forholdt seg til det samme skriftlige underlagsmaterialet samt intervjuer og møter med flere aktører.

Høifødt sier diplomatisk: – Vi kjenner ikke til hvordan Dovre Group har jobbet med denne KS2-rapporten, men vi mener det er viktig at de har med seg både bredde- og dybdekompetanse, sier han.

Kursk-prosjektleder

Konsernsjef Patrik van Seumeren lover at planleggingen og engineeringarbeidet som skal til for å heve U-864 gjøres av de mest kompetente.

– Prosjektlederen vår ledet arbeidet med å heve Kursk og han bruker 7-8 av de samme ingeniørene som sto for den jobben i sin tid, sier van Seumeren. Han sier at de er godt i gang med detaljplaner selv om de fortsatt ikke vet om det blir noen kontrakt.

– Vi er så godt forberedt at vi kan begynne på dagen. Og vi lover at det mer sannsynlig blir billigere enn vi har anslått, sier van Seumeren.

Forsvarer rapporten

Konserndirektør Stein Berntsen i Dovre Group lar seg ikke vippe av pinnen på grunn av kritikken.

– Vi har forholdt oss til det foreliggende materialet, kontrakten og vurdert forberedelsesgraden og styring av prosjektet og gått nøye inn i dette. Ut fra den analysen, har vi kommet fram til at arbeidet er kommet for kort til å inngå en kontrakt nå. Etter statens egen prosjektmodell, må det gjøres et bedre forprosjekt, sier Berntsen til Teknisk Ukeblad.

Han avviser kritikken fra DNV og Mammoet om at Dovre selv har svak kompetanse og benyttet kun en konsulent på det tekniske arbeidet.

Norsk Kursk-erfaring

– Dovre har bred kompetanse og vi har knyttet til oss spisskompetanse vi kunne velge fra øverste hylle, sier Berntsen. Han mener South West Consult og Leif Njål Veka ikke står tilbake for Mammoets folk.

– Veka har jobbet 20 – 25 år med subseaprosjekter. Han var også med på Kursk-operasjonen i en tidlig fase, før hevingen. Sammen har vi sett på forberedelsesgraden og ikke kritisert selve metoden, sier Berntsen.

Påholden penn

Han mener DNVs usikkerhetsanalyse over kostnader ikke er objektiv.

– Jeg kaller det Kystverkets analyse. DNV har utført den på oppdrag for og sammen med Kystverket. Vi har brukt andre metoder og kommet til et annet resultat. Vi er uavhengige og mener derfor at vårt anslag er mer sannsynlig, sier Berntsen.

Det har ikke lykkes TU å få kontakt med Leif Njål Veka.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.