SAMFUNN

En IT-historie

Fagredaktør Magne Lein i Computerworld har laget en IT-bok som omfatter mye mer enn data. Den pasjonerte radiosamleren viser at det er slektskap mellom våre dagers datautstyr, Charles Babbages mekaniske monstre og Kurér-radioen.

Selv kaller Magne Lein sin skrivemetode for objektorientert. – Jeg viser helhet og sammenheng innen et stort område ved å rette et skarpt søkelys mot et begrenset antall enkeltbegivenheter og enkeltpersoner, sier den tidligere sjefredaktøren i Teknisk Ukeblad.

IT-stamtreet

Forordet er skrevet av Dr. Douglas C. Engelbart, som er en av de fremste datapionerene i Silicon Valley og blant annet oppfinneren av datamusa og avansert tekstbehandling.

Magne Lein har fått med seg det meste fra IT-stamtreet. Det spenner over området fra mekanikk, telegraf og telefon, til radio, elektronikk, data og mikroprosessorer.

Det historiske kan undertegnede ikke bedømme, men Lein har begått en bok som i utrolig grad er informativ og spennende for alle som ønsker å være à jour med bakgrunnen for IT-utviklingen. Forfatteren håper at boken vil egne seg til alt fra hyggelesing i godstolen til data- og IT-studier innen skoleverket og i bedriftene.

Tidlig ute

– Som all kraftig teknologi, må også IT temmes. I øyeblikket løper den for frie tømmer. Men IT bærer i seg kimen til et bedre liv for alle mennesker, ikke minst i utviklingsland, nyindustrialiserte land og gjenreiste industriland, hvor man går rett fra steinalderteknologi, til satellittsamband, PC, Internett og mobiltelefon.

Lein skriver at nordmannen Just Fredrik Storm nærmest ved en feiltakelse sannsynligvis ble den første som brukte transistorer utenfor utviklingsmiljøene. Han fikk to eksemplarer av Raytheons eksperimentserie CK-703 minst ett år før de selv oppgir at de startet noen slik produksjon. Han ble dermed den første som brukte transistorer i Europa. Publiseringen skjedde i Teknisk Ukeblad i 1952.

Storm skulle sjekke om transistorer var egnet i høreapparater. Han konkluderte med at transistorene var uegnet, primært fordi de genererte for mye støy. Han mente likevel at dette var komponenter med et stort potensial. – Det som virkelig overrasket meg i boken, var at Raytheon selv ikke trodde de solgte noe ut av huset før i 1951, mens Storm brukte CK-703 allerede i 1949/50.

Boken har imidlertid få spådommer. – Å komme med prognoser og spådommer, mens man befinner seg midt i en revolusjon, er temmelig fåfengt, mener IT-bokforfatteren Magne Lein.

Fra tekstilvev til verdensvev

– kunnskapssamfunnets IT-røtter.

Magne Lein

336 sider,

Pris kr 398,-

ISBN: 82-7772-154-4

Les mer om: