BYGG

En fjerdedel av norske tak er egnet for solceller – offentlige virksomheter sier nei takk

Statsbygg har dratt i gang et pilotprosjekt for å dokumentere at solceller både lønner seg økonomisk og gir klimagevinst. Det må de, for slett ikke alle leietakere en er interessert i å ta investeringskostnadene som kreves.

I Halden har Høgskolen i Østfold fått montert solceller. Sammen med syv andre bygg inngår det i et pilotprosjekt der erfaringene skal benyttes til å overebevise andre kunder om at slike investeeringer er lønnsomme.
I Halden har Høgskolen i Østfold fått montert solceller. Sammen med syv andre bygg inngår det i et pilotprosjekt der erfaringene skal benyttes til å overebevise andre kunder om at slike investeeringer er lønnsomme. Foto: Statsbygg

Statsbygg har 2000 bygg med 1.000.000 kvadratmeter tak. Nå er hvert eneste tak kartlagt, resultatet viser at opp mot halvparten kan brukes til energiproduksjon. Spesielt godt egnet er en fjerdedel av takene. Kun et sted rundt 15.000 m2 er utstyrt med solceller, som er seks prosent av de gode takflatene, og kun 1,5 prosent av alle tak Statsbygg har.