En epidemi som rammet for 30 år siden ligger bak priseksplosjonen

Prisene på trelast er doblet det siste halvannet året. Det har skjedd til tross for at det er nok råvarer tilgjengelig – men produksjonskapasiteten mangler

En epidemi som rammet for 30 år siden ligger bak priseksplosjonen
Trærne som skulle være friske og grønne, er rødbrune og på vei til å dø etter angrep av barkbiller i British Colombia, Canada. Foto: Matthew Brown, University of British Columbia.

Byggevarer har steget mye i pris, og ofte brukes en kombinasjon av pandemi og Russlands krig mot Ukraina som forklaring. Den forklaringen gjelder ikke for trelast.