En bydelsperle?

Bjørvika handler ikke bare om et veisystem for trafikk som skal gjennom området. Det er også et veikryss. Med åpne kryssløsninger ved Grønlia og havnelageret, vei mellom E18 og Rv 4 med ÅDT 40.000, som er noe mer enn på Rv 4 ved Aker sykehus, og bakgrunnsstøy fra NSB, må området støymessig være lite egnet for boligbygging. SVO har utredet tunnelalternativ for Rv 4 ved Veitvet nettopp pga. støy for boligene langs veien. Trafikkbelastningen er vesentlig mindre enn i Bjørvika og på veilenken mellom E18 og Rv 4.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå