NYHETER_BYGG

En bydelsperle rundt operaen

3. aug. 2000 - 17:26

Disse mulighetene fremgår av forslaget til ny reguleringsplanen. Oppstart er avhengig av at planene blir godtatt og at finansieringen ordnes. Byggingen av Operaen kan foregå uavhengig av arbeidet med senketunnelen.

Senketunnel

Krumtappen i den nye veitraséen blir en 635 meter lang senketunnel under Bjørvika. – Den skal gå mellom Festningstunnelen og Ekebergtunnelen /Mosseveien og kan bli Norges første i sitt slag, sier fungerende vegsjef i Oslo, Anne Sigrid Hamran.

Prosjektleder Bjørn Åmdal i Statens Vegvesen peker på store utfordringer med denne reguleringsplanen. Tunnelen er i seg selv noe å bryne seg på. Dårlige grunnforhold og faren for skipskollisjoner skaper ekstra problemer.

Senketunnelen skal bygges med seks gjennomgående kjørefelt. Taket blir liggende mellom en og åtte meter under vannoverflaten. De grunne partiene blir beskyttet av en sjeté (undervannsmolo) for å unngå faren for å bli påseilt.

Tunnelen består av seks betongelementer og bygges i dokk som deretter fløtes ut og senkes på plass og monteres. Elementlengden varierer mellom 90 og 115 meter. Tunnelen blir fundamentert med peler til fjell. Fjellet ligger mellom 15 og 50 meter under havflaten.

Miljøgevinster

Både støy og forurensning blir redusert i dette området når utbyggingen er ferdig. Bakgrunnsverdiene av luftforurensning er høy. Det tilrettelegges derfor for utlufting eller rensing av tunnelluften på Sørenga.

Rundt 50.000 kubikkmeter sterkt forurenset masse må fjernes fra sjøbunnen i tunneltraseén i Bjørvika og Bispevika. Kommunen foreslår at denne massen kan dumpes over eksisterende masse og deretter forsegles med duk og grus. Dermed forbedres vannkvaliteten og rundt 100 dekar forurenset masse blir nøytralisert.

700.000 kubikkmeter andre masser må deponeres eller benyttes andre steder og 600.000 kubikkmeter stein- og grusmasser må tilføres anlegget. Disse massene går til oppbygging av barrieren, tilbakefylling til tunnelen og overdekking av forurenset masse.

Båtplass

Både tunnelen og barrieren er tilpasset anløp av rutebåt og småbåter til Bjørvika. I Bispevika blir det grunnere og bare atkomst for småbåter.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.