Statens vegvesen har nettopp startet arbeidet med å planlegge den norske delen av strekningen, som begynner like overfor E6-krysset i Neiden og strekker seg til grensa mot Finland. Her fortsetter finnene oppgradering av veien fram mot Kaamanen.

Prosjektet er valgt ut som en satsing i regi av EU-programmet Kolarctic. Det samlede budsjettet er på om lag 50 millioner kroner for hele strekningen.

 

Får identifisert hva som må gjøres

Dette er ikke nok til en fullstendig oppgradering av vegen, men gjennom planleggingen som starter nå, er målet å identifisere de viktigste punktene som trenger utbedring.

– Jeg er veldig glad for at vi kan fortsette det gode samarbeidet med våre naboland for å utvikle transportsystemet i nord, sier avdelingsdirektør Bjørg-Anita Joki i Statens vegvesen i Finnmark.

Ved tidligere samarbeidsprosjekter har Norge, Finland og Russland utbedret strekninger på hver sin side av grensen.

– Dette er første gang vi samarbeider tett gjennom hele prosessen. En viktig hensikt er å få tilnærmet lik standard på begge sider av grensen. I tillegg har Norge, Finland og Russland mye å lære av hverandre, både når det gjelder planlegging og vegbygging, forteller hun.

En viktig forbindelse for finnmarkingene

Riksveg 92 gjennom Finland er også en viktig forbindelse mellom øst og vest i Finnmark.

– Derfor er det viktig for oss å få en tryggere veg med mindre risiko for ulykker og viltpåkjørsler. I tillegg vil framkommeligheten vinterstid bli bedre, sier Bjørg-Anita Joki.

Strekningen mellom Neiden og Kaamanen er også en del av øst/vest-forbindelsen mellom Nordvest-Russland og Kirkenesområdet og de vestlige delen av Nordkalotten.

Statens vegvesen har fått i oppdrag å lede prosjektet, og får dermed ansvar overfor EU når det gjelder overordnet prosjektledelse, overholdelse av budsjett og rapportering på framdrift og pengebruk.

Detaljplanleggingen av prosjektet vil foregå gjennom 2019, mens byggeaktiviteten er planlagt i 2020 og 2021.