ARBEIDSLIV

Ellestad ny NT-direktør

Ole Henrik Ellestad (58) er professor i petrokjemi ved Universitetet i Oslo. Han har vært forskningsdirektør og leder for avdelingen for industriell kjemi ved SINTEF/SI og har hatt flere ledende og forskningsrelaterte stillinger i Statoil.

Ellestad er styremedlem i blant annet Kompetansesenteret IT-Fornebu og i Kunnskapsbedriftenes landsforening (KBL).

Han tiltrer stillingen i Forskningsrådet senest 1. august i år.

Les mer om: