ARKIVNYHETER

Elkem solgt for 12 milliarder

Orkla ASA har inngått en bindende avtale med China National Bluestar (Group) Co., Ltd (Bluestar) om kjøp og salg av Elkem. Betaling vil skje i form av kontanter.

Sikrer markedet i Asia

Administrerende direktør Helge Aasen i Elkem sier i en pressemelding: – Kina er eller vil bli det største og hurtigst voksende markedet for silisiummetall, støperiprodukter, høyrent silisium til solarindustrien og andre produkter som Elkem tilbyr. Jeg mener at sammenslåingen med Bluestar vil gi Elkem en sterk plattform til å fremme selskapets teknologiske førerskap og sikre en lønnsom utvikling i årene som kommer. For Elkem vil vi med Bluestar som ny eier, nå en av våre viktigste målsetninger, nemlig et sterkere nærvær i Asia generelt, og i Kina spesielt. Dette vil styrke posisjonen for våre anlegg både i Norge og i resten av verden. Elkem vil dessuten også få anledning til å spille en viktig rolle i oppgraderingen og videreutviklingen av Bluestars silisiumrelaterte virksomhet, spesielt i Kina. Vi ser frem til å samarbeide med våre nye kolleger i Bluestar.Alt unntatt kraft

Transaksjonen omfatter divisjonene Elkem Silicon Materials, Elkem Foundry Products, Elkem Carbon og Elkem Solar. I henhold til avtalen er kjøpesummen USD 2 milliarder (12 milliarder kroner) for Elkem før closing- og kapitalstruktur justeringer. Avtalen innbefatter 1,5 TWh/år-kontrakten Orkla kjøpte i fjor, som sikrer det langsiktige kraftbehovet til Elkems smelteverk i Norge. Orkla vil beholde aksjene i Elkem Energi AS, herunder 85 %-eierandelen i AS Saudefaldene.På oppkjøpsrunde

Bluestar er et ledende Kina-basert internasjonalt selskap innenfor kjemikalier og fornybare materialer med en omsetning i 2010 på over USD 6 milliarder. Selskapet har sitt hovedkontor i Beijing. Bluestar eies 80 % av det kinesiske statseide selskapet ChemChina, mens de resterende 20 % eies av det amerikanske private equity-selskapet Blackstone Group. Siden 2006 har Bluestar gjennomført en rekke internasjonale oppkjøp, deriblant Adisseo og Rhodias silisiumvirksomheter i Frankrike samt det australske selskapet Qenos.Styrker Bluestar

Elkem vil bli en viktig del av Bluestars virksomhet i fremtiden. Med denne transaksjonen vil Bluestar styrke sin konkurranseevne innen silisiumindustrien og få et bredere fotfeste i tilstøtende markeder. Samtlige av Elkems forretningsområder og teknologier er viktige i arbeidet for å underbygge den sterke kinesiske økonomien og bidra til at landet når sine globale klimamål. Elkem Solars teknologi for en energieffektiv og miljøvennlig produksjon av høyrent silisium til solarindustrien reduserer risikoen for utslipp av miljøskadelige stoffer, og har også et betydelig lavere energiforbruk enn tradisjonell teknologi. Elkem er verdensledende innen den nye teknologien.Sikrer kapitaltigang

– Det er viktig å sikre at Elkem får en nye eier som kan videreutvikle selskapets potensial og holde kompetanse og ressurser samlet. I Bluestar vil Elkem ha en eier med solid finansiell kapasitet som er godt posisjonert i verdens største marked for metaller og fornybare materialer. Bluestar har de beste forutsetninger for å kunne utnytte de mulighetene som ligger i Elkems teknologiske styrke og kompetanse”, konstaterer konsernsjef Bjørn M. Wiggen i Orkla ASA.Sikrer teknologisk ledelse

Ren Jianxin, konsernsjef i ChemChina og styreformann i Bluestar, ser et stort potensial i den sammenslåtte Elkem/Bluestar-organisasjonen:

– Elkem vil spille en aktiv rolle i arbeidet med å fremme den internasjonale og teknologiske ledelsen av Bluestars virksomhet, videreutvikle Bluestars verdikjede innen silisiumindustrien og styrke selskapets globale konkurranseevne. Sammenslåingen av Bluestar og Elkem vil gi store fortrinn for begge selskapene: Elkem vil få økt tilgang til Asia, og spesielt Kina, i fremtiden, hvilket er et reelt fortrinn i lys av størrelsen på og veksten i de kinesiske og asiatiske markedene for de fleste av Elkems produkter. For Bluestar vil sammenslåingen med Elkem gi dem tilgang til Elkems erfarne lederskap og ledende teknologiske ekspertise. Vi har sterk tro på det store potensialet som ligger i Elkems nye energieffektive og miljøsikre teknologi for produksjon av solcellesilisium. Jeg ønsker Elkem velkommen i Bluestar-familien, og er overbevist om at vår ulike ledelsesbakgrunn og teknologi, industrierfaring, kultur og regionale fotavtrykk vil være en kilde til felles styrke.Business as usual

Transaksjonen vil ikke medføre vesentlige endringer i Elkems hovedstruktur eller virksomhet ved selskapets eksisterende anlegg. Gjennomføringen av transaksjonen er betinget av nødvendige godkjennelser fra kinesiske myndigheter og konkurransemyndigheter samt fra norske myndigheter. Transaksjonen ventes gjennomført i løpet av første halvår 2011.Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.