Elkem Solar må punge ut etter utslipp

Elkem Solar må punge ut etter utslipp
Elkem Solar har problemer med renseanlegget, ifølge Fedrelandsvennen. Bilde: Schrøder, Tor Erik

Regningen på 200.000 kommer etter at silisiumholdig prosessvann slapp ut i avløpsnettet i Kristiansand.Ikke forurensning

Utslippet har ikke medført forurensning i naturen, men opphopning av svart slam i kommunens avløpsnett og store driftsproblemer ved renseanlegget på Bredalsholmen.

Hvis ikke slammet var blitt oppdaget ved renseanlegget tidsnok, kunne det ha tettet avløpsnettet og forårsaket utslipp til sjøen, ifølge Fedrelandsvennen.

Elkem har akseptert regningen på 200.000 kroner, samt 20.000 i tilleggsgebyr per uke inntil feilen er utbedret.Problemer med renseanlegget

Helt siden Elkem Solar startet opp produksjonen i august har de hatt problemer med sitt eget renseanlegg ved en av fabrikkavdelingene. Prosessvannet inneholder betydelige mengder silisium, som fører til slamdannelse.

– Vi har brukt tid på å lære anlegget å kjenne, og har sett at det ikke har fungert optimalt. Men nå har vi en pågående prosess og det er gjort betydelige forbedringer, sier produksjonssjef Knut Nilsen ved den aktuelle avdelingen på Elkem Solar til Fedrelandsvennen.Må dokumentere

Han presiserer at rent silisium ikke er noen miljøgift, og at konsekvensene ved et utslipp til naturen ikke ville vært alvorlige.

Elkem Solar er nå pålagt å dokumentere påslippsvannets sammensetning ved at det regelmessig blir tatt prøver som skal analyseres ved et laboratorium.

Les mer om: