Elkem bygger biokarbonfabrikk i Canada

Ferrosilisiumfabrikken i Canada skal få et større innslag av lokalt produsert biokarbon. Håpet er at de etter hvert kan fase ut fossilt kull.

Elkem bygger biokarbonfabrikk i Canada
Elkem Biocarbon: Skogen er den nye kilden til reduksjonsmidler for Elkems produksjon av silisium og ferrosilisium. Foto: Elkem

Elkem vil bort fra fossile kilder. De bruker store mengder fossilt kull som reduksjonsmiddel til produksjon av silisium og ferrolegeringer i dag som reduksjonsmiddel, men jobber mot å erstatte dette med biokull.