Elitesoldater skal ruste Norconsult for en digitalisert fremtid og bidra til fornying

Norconsult har satt en gruppe dedikerte ingeniører til å fremme en kultur der en femtedel av tiden brukes til innovasjoner og digitalisering.

Elitesoldater skal ruste Norconsult for en digitalisert fremtid og bidra til fornying
Per Kristian Jacobsen og Hege Njå Bjørkmann vil bruke 20 prosent av tiden på utvikling for å ruste selskapet for en fremtid der endringer skjer raskere og raskere. Foto: Joachim Seehusen

Ett nytt tankesett er på vei inn hos Norconsult, det bærer navnet 80/20. Tallene viser til at 20 prosent av innsatsen skal gå til innovasjon, nytenkning og utvikling, mens 80 prosent representerer kontinuerlig forbedring.