Munters har utviklet dråpeutskillere som skal fjerne snø og is. Den nye modulen DFH har en separator utstyrt m

Eliminerer snø og is

  • produktnyheter

Separatoren fjerner snø- og ispartikler.

Vannet dreneres gjennom et oppvarmet avløp. Samtidig skal en styreenhet overvåke at de elektriske varmeelementene kun er innkoblet når det er nødvendig. Separatoren skal være klargjort for montering som luftinntak på anlegg i kaldt klima med høy luftfuktighet.