Eliaden til Hellerudsletta

  • energi

– Dette skal bli den mest omfangsrike og slagkraftige arrangement noensinne, sier formannen i Elektroforum, administrerende direktør Rune Marki i Osram-fabrikken AS.

Elektroforum eier Eliade-konseptet. NELFO har varslet at de vil arrangere en annen messe i samme tidsrom som Eliaden 2002.

Eierne av Elektroforum er Elektroforeningen (EFO), Elektroindustriens bransjeforening (TBL-Elektro), Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering (IFEA), Energiforsyningens fellesorganisasjon (ENFO) og Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), organisasjoner som tar opp i seg et bredt spekter av medlemsbedrifter både i den private og offentlige delen av norsk elektromiljø. Bak Eliade-arrangementet står flere hundre bedrifter med mange milliarder kroner i omsetning.

– Det er denne bredden og disse ressursene som våre organisasjoner representerer vi nå tar mål av oss til å mobilisere, fremholder Rune Marki. Dessuten hevder han at de næringspolitiske perspektivene i en bransje som er preget av en kraftig nedbygging, ikke er sterkt nok markert.

– Dette akter vi å gjøre noe med. Dessuten står elektrobransjen overfor en betydelig utfordring når det gjelder rekruttering. Også i denne sammenheng vil vi benytte Eliaden som et verktøy for kraftigere satsing. Skoleelever vil være en prioritert målgruppe for Eliaden 2002, sier han videre.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå