Elfyrte beredere forbys ikke

Elfyrte beredere forbys ikke
SNUR: Teknisk Ukeblad har tidligere skrevet om at EUs økodesigndirektiv kan føre til at vanlige varmtvannsberedere over 200 liter blir forbudt. Nå mener OED at EU har kommet på andre tanker. Bilde: mona sprenger

Økodesigndirektivet

Økodesigndirektivet skal fremme energieffektivitet for produkter som bruker energi. Det stiller krav til produsenter av mange typer utstyr som skal leveres til EU og EØS-området. Det er et overordnet direktiv – i tillegg kommer forordninger på hver enkelt produktgruppe. Direktivet er vedtatt av Stortinget. Fram til nå har elektrisitet kommet veldig dårlig ut, da EU har tatt utgangspunkt i at el i Europa for en stor del lages ved hjelp av gass eller kull. Konsekvensen ville blitt at vanlige varmtvannsberederne over 200 liter må ha en annen energikilde i tillegg til elektrisitet.

Teknisk Ukeblad har tidligere skrevet om at EUs økodesigndirektiv kan føre til at vanlige varmtvannsberedere over 200 liter blir forbudt.

Årsaken er at EU har tatt utgangspunkt i at el i Europa for en stor del lages ved hjelp av gass eller kull. Det gjør at el-en kommer dårlig ut også i vannkraftland som Norge.

Les saken: EU straffer elfyrte beredere

TAR TID: - Sima-Samnanger er en stor beslutning, som tar tid, sier statsekretær Sigrid Hjørnegård.
Vannkraft IKKE FORBUD: - Vi har grunn til å tro at de ikke vil forby disse varmtvannsberederne, mener statssekretær Sigrid Hjørnegård. Mona Sprenger

Vannkraft

Statssekretær i Olje- og energidepartementet Sigrid Hjørnegård forteller at EU fortsatt jobber med å utarbeide det endelige forslaget.

Dermed er det usikkert hva de nye kravene til det spesifikke produktet blir, og når disse trer i kraft.

– Elektrisiteten i Norge kommer fra vannkraft, som er en klimavennlig kraftproduksjon. Vi har tatt dette opp med kommisjonen, og har et bestemt inntrykk av at de tar hensyn til dette i sitt arbeid, sier Hjørnegård.

Hun viser til at den samme problematikken også gjelder for andre EU-land.

– Vi har grunn til å tro at de ikke vil forby disse varmtvannsberederne.– Ikke et problem

Dette synet deler styreleder i Bellona Europa Paal Frisvold.

– Denne situasjonen gjelder mange andre medlemsland og vi er trygge på at denne saken blir behandlet på en god måte. Land som har en høy fornybarandel skal ikke bli straffet, sier Frisvold, som har tatt opp saken med dem som jobber med den i kommisjonen.

Han er ikke bekymret for at dette skal bli et problem:

– Det er ikke Norge som har en høy fornybarandel som er problemet. Det er land som bruker fossil brensel.Klok vending

Denne nyheten blir tatt godt imot hos OSO Hotwater, som er produserer varmtvannsberedere:

– Dette er en veldig klok vending i denne saken. Det vil gjøre at direktivet treffer der det er hensiktsmessig, forutsatt av at vannkraft blir sett på som fornybart, sier adm. direktør Sigurd Braathen.

Slik det har sett ut fram til nå ville direkte elektrisk oppvarmede beredere fra 200 liter bli forbudt mens beredere på 150 liter blir merket C.

Beredere på 200 liter utgjør ca. 43 prosent av det norske markedet. Volumer over dette utgjør ca. sju prosent, ifølge OSO Hotwater.

Braathen synes at saken har tatt en fornuftig retning.POSITIVT: - Dette er en veldig klok vending i denne saken, mener adm. direktør i OSO Hotwater, Sigurd Braathen. Mona Sprenger

– Dyrere beredere

Norsk Teknologi er en av flere som har engasjert seg i saken. Næringspolitisk direktør Tore Strandskog stiller seg avventende til signalene fra Kommisjonen.

– Det er positive signaler og det er bra. Men uansett vil volumet i markedet gå ned og enhetsprisen på berede gå opp, sier Strandskog, som gjerne vil se kommisjonens forslag til forordning før han jubler.

Les mer om: