ARKIVNYHETER

Elendige miljørutiner ved asfaltverk

24. nov. 2011 - 11:09

De viktigste regelbruddene fra aksjonen:

7 av 10 anlegg har mangelfull håndtering av farlig avfall

7 av 10 anlegg har mangler i internkontrollen

mer enn 6 av 10 anlegg har mangler i kjemikaliehåndteringen

3 av 10 anlegg har manglende dokumentasjon på at målinger og beregninger av støy og utslipp til luft skjer i henhold til krav

3 av anleggene manglet tillatelse

Aksjonen avdekket også uforsvarlig lagring av kjemikalier og farlig avfall og dårlige interne kontrollrutiner ved flere av anleggene. Det gir risiko for forurensning av vann og grunn.

– Aksjonen viser gjennomgående dårlig etterlevelse av miljøregelverket. Asfaltbransjen ser ut til å ligge langt etter de fleste andre bransjer vi kontrollerer, sier Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).Korte frister og tvangsmulkt

Bare fem av 65 anlegg drev helt i tråd med regelverket. Fire anlegg er registrert med alvorlige avvik og særskilt oppfølging, og Fylkesmannen vil vurdere anmeldelse i disse sakene.

Asfaltverkene har fått korte frister på å rette opp lovbruddene, og flere har fått varsel om tvangsmulkt dersom fristen overskrides.

Det brukes lite av de aller farligste miljøgiftene i asfaltbransjen. Aksjonen avdekket heller ikke store, aktive utslipp til miljøet.

Omfattende mangel på kunnskap, kontrollrutiner og tiltak for å begrense eventuelle utslipp gir likevel fare for forurensning fra anleggene.– Et paradoks

Fylkesmennene vil nå følge opp hvert enkelt anlegg hvor det er avdekket brudd på regelverket, og Klif har informert bransjeorganisasjonen Foreningen asfalt og veiservice om resultatene fra aksjonen og myndighetenes forventninger til bransjen.

– Det er et stort paradoks at kunnskapen og oppfølgingen av regelverket er så dårlig i denne bransjen, samtidig som myndigheter og private aktører bruker titalls millioner årlig på å rydde opp i forurenset grunn. Vi forventer ganske kraftige forbedringer til neste gang vi kontrollerer asfaltverk, sier Ellen Hambro

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.