Elektronisk pasientjournal

Elektronisk pasientjournal (EPJ) er en applikasjon for lagring av pasientdata. Alle yrkesgrupper på sykehusene kan fylle inn opplysninger fra sin PC, og all informasjon lagres og finnes på ett sted. Det er pasienten selv som eier opplysningene, og EPJ må ikke forveksles med legejournal som er legens egne notater omkring sykdom/pasienten.

I dag registreres de fleste pasientopplysninger i papirjournaler som sendes rundt ved behov, mens EPJ sørger for at alle informasjon behandles i et felles elektronisk system. Flere sykehus kan jobbe mot den samme databasen, og digitale røntgenbilder kan også hentes opp i samme grensesnitt.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.