ARBEIDSLIV

Elektronikkarbeidere mer utsatt for gift

Konsentrasjonen av miljøgiften PBDE er høyest i blodet til nordmenn som jobber med produksjon av elektronikkort og på anlegg for resirkulering av PC-utstyr, viser en ny undersøkelse fra Statens Institutt for Folkehelse.

Plasmaprøver fra de to arbeidergruppene ble sammenlignet med prøver fra en kontrollgruppe.

Konsentrasjonen av de enkelte bromerte flammehemmerne (PBDE) i plasma var opp til ti nanogram pr. gram fett hos de undersøkte nordmennene.

Les mer om: