Elektromagnetismen er 200 år: Den avgjørende oppdagelsen imponerte ingen i starten

Foran et uimponert publikum utførte Hans Christian Ørsted eksperimentet som viste at en elektrisk strøm påvirker en magnetnål.

Elektromagnetismen er 200 år: Den avgjørende oppdagelsen imponerte ingen i starten
Denne graveringen, som senere er kolorert, skulle illustrere hvordan Hans Christian Ørsted oppdaget elektromagnetismen. Likheten med H.C. Ørsted er ikke veldig slående.

Forestill deg at du er en vitebegjærlig mann – kvinner fantes det neppe blant tilhørerne – som i løpet av vinteren 1819/1820 hadde fulgt en rekke private forelesninger hos professor Hans Christian Ørsted i Nørregade i København.