Elektrojobb i Bortnetunnelen

Elektrojobb i Bortnetunnelen
Bortnetunnelen er markert med stiplet linje. 16. mars er datoen å merke seg for alle som vil levere og montere tekniske installasjoner i den. Ill.: Statens vegvesen Bilde:

Bortnetunnelen er 4,8 km lang. Den ligger i Bremanger kommune i Nordfjord. Den som får kontrakten skal levere og montere utstyr for belysning, styring, overvåkning, kommunikasjon og ventilasjon. Oppdraget omfatter også levering og montering av lysanlegg i en 200 meter lang tunnel som inngår i det samme prosjektet.

I entreprisen inngår blant annet 10 vifter, 35 km sterkstrømskabel, 9 km fiberkabel, 5 km utstrålende antennekabel, 5,5 km kabelbruer og armaturskinner, 5 tavler, 5 styreenheter, ca. 500 armaturer for tunnellys og 79 for evakueringslys, 30 nødstasjonsskap, innredning av 11 nødstasjonkiosker, ca. 60 innvending belyste skilt, 10 transformatorer, 1 telefonsentral og 1 radiosentral.

Prosjektering av elektroinstallasjonene er utført av Statens vegvesen i egenregi. I følge byggherrens overslag vil kontraktsummen ligge mellom 20 og 25 millioner kroner.

Jobben må være gjort innen 15. mars neste år. De andre entreprenørene som er involvert i prosjektet, har sluttfrist i mai. Vegvesenet tar sikte på å åpne Bremangersambandet for trafikk i samme måned.

Les mer om: