Utslippsfrie byggeplasser

– Elektriske anleggsmaskiner går de dieseldrevne en høy gang. De største går allerede på strøm

Norconsult-rådgiver Bjørn Kummeneje leder arbeidet med en teknisk standard for utslippsfrie byggeplasser.

Nasta i Larvik bygger om gravemaskiner fra diesel til elektrisk drift.
Nasta i Larvik bygger om gravemaskiner fra diesel til elektrisk drift. (Foto: Nasta)

Norconsult-rådgiver Bjørn Kummeneje leder arbeidet med en teknisk standard for utslippsfrie byggeplasser.

Utslippsfrie gravemaskiner er foreløpig blitt testet ut på tre norske byggeplasser: Biri omsorgssenter, Oslo storbylegevakt og i Olav Vs gate i Oslo. Innen 2025 skal alle anleggsmaskinene på Oslo kommunes bygge- og anleggsplasser være utslippsfrie, og flere kommuner spisser nå klimakravene til byggnæringen, hvor det er stort potensial for klimagassreduksjon.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå