KRAFT

El-overfølsomhet: – Jeg lurte meg selv i ti år

LEI: - Jeg har vært brukt 18 år av livet mitt på å forske på el-overfølsomhet. Nå gidder jeg ikke mer, sier førsteamanuensis Arnt Inge Vistnes ved Fysisk Institutt ved Universitetet i Oslo.
LEI: - Jeg har vært brukt 18 år av livet mitt på å forske på el-overfølsomhet. Nå gidder jeg ikke mer, sier førsteamanuensis Arnt Inge Vistnes ved Fysisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Bilde: Jannicke Nilsen
Jannicke Nilsen
8. juni 2010 - 13:17

Rundt 3,2 prosent av de spurte i den siste nasjonale helseundersøkelsen i Sverige, oppgir at har symptomer ved eksponering for elektromagnetiske felt. Rundt 0,4 prosent av de spurte oppga at de opplevde at plagene ga dem store problemer.

I Norge teller nå medlemsmassen til FELO, Foreningen for El-overfølsomme, 550 medlemmer.Kraftig økning

– Vi opplever en kraftig økning i antall medlemmer. I 2005 hadde vi 200 medlemmer, nå har vi over dobbelt så mange. Og det er nok de mest utsatte som kommer til oss, sier nestleder Bente Gilbu Tilset.

Debatten hvorvidt plagene virkelig stammer fra elektromagnetisk stråling raser imidlertid videre. Ifølge norske myndigheter er det ingen sammenheng mellom helseplager og elektromagnetisk stråling. Under en debatt i regi av Realistforeningen ved Universitetet i Oslo kom det klart fram at frontene er steile.

Kjernen i debatten er at det har vist seg å være svært vanskelig å bevise at el-overfølsomme reagerer på elektromagnetiske felt gjennom såkalte dobbelt-blindtester. I disse testene vet verken forskerne eller forsøkspersonene om personene utsettes for felt eller ikke, før etter at forsøket er over.

DÅRLIGERE LIVSKVALITET: - De som er rammet opplever at økonomi, sosial aktivitet og livskvalitet blir forringet i vesentlig grad, sier Bente Gilbu Tilset, nestleder i Foreningen for el-overfølsomhet (Felo) .
DÅRLIGERE LIVSKVALITET: - De som er rammet opplever at økonomi, sosial aktivitet og livskvalitet blir forringet i vesentlig grad, sier Bente Gilbu Tilset, nestleder i Foreningen for el-overfølsomhet (Felo) . Jannicke Nilsen

– Ikke reelle

Førsteamanuensis Arnt Inge Vistnes ved Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo mener plagene er innbilte.

– Jeg har drevet med forskning på elektromagnetiske felt i 18 år. I ti år lurte jeg meg selv, fordi jeg trodde jeg fikk en reaksjon fra elektromagnetiske felt. Men jeg klarte aldri å kjenne forskjell i slike tester, sa Vistnes under debatten.

– Det er ingen tvil om at el-overfølsomme blir dårlige når de er i nærheten av en basestasjon. Men er det fordi de ser den, eller er det på grunn av feltene? sa Vistnes.

Les også:

Transformator

Gilbu Tilset er el-overfølsom, og trakk fram at hun selv, i likhet med andre, opplevde å bli dårlig på arbeidsplassen uten å være klar over at kilden til plagene var i nærheten.

I hennes tilfelle mener hun plagene oppsto som følge av en transformator som var plassert under kontoret hennes.

– Jeg blir uvel, nummen i ansiktet, svimmel og ukonsentrert. Om jeg ikke fjerner meg fra kilden blir jeg kvalm og får hodepine, sa nestlederen i Felo.

VIL HA BEVIS: Forsker Lars Klæboe i Statens Strålevern mener forskningsresultater må ligge til grunn i debatten om el-overfølsomhet.
VIL HA BEVIS: Forsker Lars Klæboe i Statens Strålevern mener forskningsresultater må ligge til grunn i debatten om el-overfølsomhet. Jannicke Nilsen

Må flytte

Foreningen har gjennomført en spørreundersøkelse blant sine medlemmer. Selv om bare 184 personer deltok i undersøkelsen, mener Felo at undersøkelsen gir et godt bilde av problemstillingene el-overfølsomme opplever:

  • 40 prosent har flyttet eller ønsker å flytte fra boligen på grunn av elanlegg i hus, trådløse nett, mobilmaster eller høyspentlinjer/transformatorer i nærheten.
  • 30 prosent opplever liten eller varierende forståelse blant venner og familie. 60 prosent opplever det samme blant fremmede.
  • Over halvparten er helt eller delvis uføretrygdede/sykmeldte på grunn av dårlig helse. Like mange opplever at fastlegen ikke forstår problemstillingen.

– El-overfølsomhet er ikke en anerkjent diagnose. Overfølsomme blir sykmeldt med helt andre diagnoser, som utmattelse, muskulære plager og psykiske plager. Vi er nødt til å få en anerkjennelse av dette problemet, sa Gilbu Tilset. Hun er fortsatt i jobb som Sintef-forsker etter tilrettelegging på arbeidsplassen.– Ikke vår oppgave

Forsker og biolog Lars Klæboe ved Statens strålevern sier det er helsevesenets ansvar å diagnostisere personer som mener de får helseplager av elektromagnetisk stråling.

– Det pågår hele tiden internasjonal forskning, og vi følger med på dette. Alle er enige om at de har plager, men det er allmenn enighet om at det ikke er funnet noen sammenheng. Hvis legestanden hadde ment at vi tok feil, vil jeg anta at det hadde kommet dokumentasjon på bordet, sier Klæboe.

Les også: Mobilstråling bremser alzheimer

– Dårlig informasjon om stråling

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.