NYHETER_BYGG

Ekstreme betong- konstruksjoner

Leif Haaland
22. okt. 2004 - 08:00

For å produsere betong for ekstreme påvirkninger, vil nye tilsetningsstoffer og tilsatsmidler være avgjørende.

- Eksempler er blant annet nye fibertyper og nye polymerer, sier forskningssjef i Sintef, Einar A. Hansen.

Han forteller om stor forskningsaktivitet innen komposittmaterialer i kombinasjon med betong.

Karbon og glassfiberkompositter vil bli videreutviklet til armering eller forsterkning. Dette vil skje i form av armeringsstenger, bøyler eller armeringsnett i en eller flere dimensjoner, eksternt pålimte bånd eller komposittduk.

- Med betong kan du få den overflaten du ønsker med tanke på form, farge og struktur. Utvikling av teknikker og konsepter for å skape et bredt spekter av farge og struktur på betongoverflatene øker. En utfordring er å utvikle teknikker som gir forutsigbarhet og jevn kvalitet på overflatene, mener han.

Sprikende ønsker

- Ønskene fra sementbrukerne vil både øke og sprike. De vil variere fra robuste typer som dekker store områder, til et stort utvalg utviklet for spesielle formål. Men også i dag skreddersyr vi sementer. Helt siden 1980-årene var oppskriften enkle, billige og robuste sementer som supplert med tilsetningsstoffer kunne benyttes til spesialbetong, sier markedsdirektør Inge Richard Eeg og markedssjef Malvin Sandvik i Norcem, en del av Heidelberg Cement Group. Malvin Sandvik har i tillegg en 20% professor II stilling ved Høgskolen i Stavanger.

Betong á la carte

- I fremtiden vil betong inneholde flere mineralske tilsetningsstoffer enn i dag. Arkitekten vil kunne tegne slankere konstruksjoner med mykere former. Ekstreme ønsker finnes allerede. Styring av herdeprosessen blir viktig. Det kan være gunstig at betongen flyter i noen timer - for så plutselig å herde. For elementindustrien og ved fullprofilstøping i tunneler ville dette vært gunstig, sier dr.scient Roar Myrdal og betongteknolog Dag Vollset i Rescon Mapei. Myrdal er FoU-sjef og Vollset er produktansvarlig for tilsetningsstoffene i bedriften.

Skreddersydd betong blir stadig viktigere. Det kan til og med tenkes at fersk betong kan bli lagervare - en viss tid. Fra å være en billig handelsvare blir den en spesialbetong. Brukeren bestiller eksempelvis en betong som skal tåle visse påkjenninger i 200 år - eller fem år, eller har andre spesielle egenskaper. Dagens pulverbetong har blitt så bra at de har trykkfasthet høyere enn for stål, sier de.

Det meste kan lages i betong dersom man vil. Fremtidens gallamiddager kan bli servert å betongtallerkener - kanskje med betongbestikk også. Baderomsutstyr og annet inventar er allerede kommet i betong. Skipspropeller kan bli et stort nisjeprodukt.

Den største utfordringen

Korrosjon av armeringen er det største problemet i dagens betongprodukter. Moderne betong reduserer problemene, likeså sementer med gode egenskaper i den ferske betongen.

Tett betong og tilstrekkelig overdekning er nødvendig. Men ekspertene er betenkt over manglende kunnskap innen design og særlig den praktiske utførelsen - samt etterbehandling. Det er hovedårsaken til betongskadene i Norge.

Nå tar blant annet Norsk Betongforening mange krafttak for å løfte kunnskapsnivået og holdningen til utførelse av betongarbeid. I dag er reparasjon av betongskader blitt en storindustri både hjemme og ute.

Bedre arbeidsforhold

Krav til bedre arbeidsforhold og økt produktivitet i byggbransjen vil endre byggeprosessen. Sement og betongbransjen har eksempelvis utviklet selvkomprimerende betong som fyller forskalingsformen uten behov for vibrering og komprimering. I tillegg gir denne betongen bedre kvalitet på overflatene.

Armeringsnett på rull er et annet eksempel på prefabrikkering som reduserer behov for bearbeiding på byggeplass. Mer prefabrikkering vil sikre raskere byggeprosesser, bedre effektivitet og kvalitet, samt bedre arbeidsforhold, spår Hansen.