IT

Ekstra penger til simulerte kriser

TRENE MER: Daglig leder Morten Schjelderup og resten av aktørene i Security Valley får trene mer på simulerte datakriser med den ekstra potten fra FAD.
TRENE MER: Daglig leder Morten Schjelderup og resten av aktørene i Security Valley får trene mer på simulerte datakriser med den ekstra potten fra FAD. Bilde: Espen Zachariassen
Espen Zachariassen
27. feb. 2009 - 11:29

Security Valley

  • Informasjonssikkerhetsmiljø på Gjøvik.
  • Arbeider med utdanning, forskning, holdningsskapende arbeid, innovasjon og inkubatorvirksomhet.
  • Samarbeider med private virksomheter og organisasjoner i Norge, blant annet om å redusere identitetstyveri, styrke dataetterforskning og trene på krisehåndtering.
  • Etablert i 2008 og omfatter rundt 50 årsverk.

Midlene skal gå til å styrke næringslivets kompetanse på informasjonssikkerhet.

– Både offentlig og privat sektor trenger gode systemer og rutiner for å verne om forretningskritisk og sensitiv informasjon og kommunikasjon, sier statssekretær Wenche Lyngholm (SV) i Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD).

Trusler

– Fordi trusselbildet stadig endrer seg, er det viktig å styrke miljøer som bygger kompetanse og utvikler nye sikkerhetsløsninger, sier Lyngholm i en pressemelding.

– Vi vil benytte midlene til å styrke samarbeidet mellom klyngens medlemmer og øke innovasjonen innenfor fagområdet, sier daglig leder Morten Schjelderup ved Security Valley.

Les mer om sikkerhetsklyngen her: Samler proffene for å stanse ID-tyveri

Forsømt krise

I år settes det i gang et arbeid med å utvikle metoder for å simulere kriser i IKT-systemer og øve krisehåndtering.

– Det er helt nødvendig å utvikle kompetanse og systemer for å gjennomføre øvelser og simuleringer på en profesjonell måte. Dette er i dag et forsømt område, sier Schjelderup.

Les mer om: