– Ekspresstog lønner seg

– Ekspresstog lønner seg
Bygging av ekspresstog mellom Oslo og Trondheim og Bergen vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt, ifølge rapport. Bilde: Jernbaneverket

En jernbaneutbygging mellom Oslo-Bergen/Stavanger og Oslo-Trondheim vil være samfunnsøkonomisk lønnsom.

Rapport

Det går fram av en rapport som tyske DB International GmbH har utarbeidet på oppdrag for Norsk Bane – «Nytt jernbane- og trafikkonsept for Sør- og Midt-Norge».

Rapporten ble lagt fram tirsdag.

Lønnsomt

For disse to strekningene alene er den samfunnsøkonomiske nytten beregnet til 945 milliarder kroner over et tidsrom på 30 år, mens kostnadene er beregnet til 367 milliarder kroner.

Det gir et nytte/kostforhold på 2,6.

Rapporten fastslår at reisetiden mellom Oslo og Trondheim kan komme ned i 2 timer og 25 minutter og mellom Oslo og Bergen 2 timer og 5 minutter.