Eksplosjon i nye genpatenter

Patentene omfatter både hele gener og deler av gener fra forskjellige typer levende organismer. Bare den siste måneden er det søkt om patent på 34 000 DNA-segmenter fra det menneskelige genom, skriver GenInfo.

Det er nå registrert 161 195 patenterte menneskelige gener eller genfragmenter som dekker så godt som alle typer vev i kroppen. Det franske bioteknologiselskapet Genset har flest søknader inne med søknad om patent på 36 083 menneskelige gensekvenser, fulgt av fem private, amerikanske bioteknologiselskap.

Bioteknologi- og farmasiselskapene sier at de er avhengig av å patentere gener for å kunne investere den kapitalen som er nødvendig for å utvikle medisinske tester og medisiner.

Patent-motstanderne hevder derimot at avgiftene som andre forskere må betale for å arbeide med patenterte gener vil forsinke eller forhindre forskning på disse genene. De påpeker også at gener er oppdagelser, ikke oppfinnelser, og at de dermed ikke bør dekkes av patentlovgivningen.