INDUSTRI

Ekspertutvalg: Prosessindustrien kan halvere utslippene

Et ekspertutvalg mener prosessindustrien kan halvere utslippene av klimagasser innen 2030, men samtidig doble eksportverdien. 

Illustrasjonsfoto: Mo industripark

Ekspertutvalget Prosess 21 ble oppnevnt av Nærings- og fiskeridepartementet i 2018. Nå legger utvalget fram sin sluttrapport.

Der kommer det fram at norsk prosessindustri kan doble eksporten innen 2030, samtidig som utslippene av klimagasser mer enn halveres. Utvalget foreslår mer enn 100 tiltak og anbefalinger for å sørge for at dette skjer.

– Et av disse er at vi foreslår en avtale mellom industrien, partene i arbeidslivet og politiske myndigheter om å bygge grønn industri. En bredt forankret industriavtale vil gi en helhetlig og felles plattform for fremtidens norske prosessindustri som vil forplikte alle parter og gi økt forutsigbarhet, sier Håvard Moe, leder av styringsgruppen for Prosess 21 og teknologidirektør i Elkem, i en pressemelding.

Et viktig veikart, mener statsminister Erna Solberg (H).

– Industrien har en sentral rolle i framtidas bærekraftige økonomi, sier hun.

Prosessindustrien sysselsetter 25.000 personer i Norge og omsetter for 200 milliarder kroner per år. Den står for 18 prosent av eksporten av fysiske varer fra Norge.

Siden 1990 har utslippene i prosessindustrien falt med 41 prosent, mens verdiskapningen har økt med 56 prosent bare siden 2005.

Les også