Eksamen med Sharepoint

350 eksamensnemnder her i landet utarbeider og avvikler eksamensoppgaver ved hjelp av en samhandlingsløsning fra Ergogroup. Verktøyet er en web-basert samhandlingsarena og dokumenthåndteringsplattform med felles dokumenter, diskusjonsplass, kalendre, kontakter og dokumentarkiv basert på Microsoft Office SharePoint Server. Løsningen skal primært brukes i grunn- og videregående skole.

Ergogroup vant kontrakten til to millioner kroner i konkurranse med flere leverandører. Forprosjekt og detaljbeskrivelse ble laget høst 2008 og løsningen ble tatt i bruk i april i år.

– Utdanningsdirektoratet har i sin IT-strategi at nettet i størst mulig grad skal brukes som kommunikasjonskanal, sier direktoratets IT-direktør Arild Stangeland. EZ

Les mer om: