OLJE OG GASS

Ekofisk kan få CO2-prosjekt

CO2-injeksjon kan gi mer olje fra Ekofisk.
CO2-injeksjon kan gi mer olje fra Ekofisk. Bilde: ConocoPhillips
Ole K. Helgesen
30. sep. 2010 - 15:46

Knut Åm

Har forsket på petroleumsressursene, vært byråkrat, forvaltet de samme ressursene på statens vegne og hatt lederposisjoner i statens eget oljeselskap, Statoil. De siste 17 årene av sin yrkesaktive karriere var han i det amerikanske oljeselskapet Phillips Petroleum. Der steg han raskt i gradene. Fra 1992 til 1996 var han administrerende direktør for Phillips i Norge. Deretter var han viseadministrerende direktør og sjef for leting og produksjon ved hovedkontoret i Bartlesville, Oklahoma, inntil han gikk av med pensjon i 1999.

Forrige uke fikk olje- og energiminister Terje Riis-Johansen overrakt en rapport om ulike tiltak som skal sikre økt utvinning av norske petroleumsressurser.

Utvalget presenterer 44 tiltak som gjør det mulig å presse ut ekstraolje for 7000 milliarder kroner i bruttoverdier.

CO2 til oljeutvinning

Knut Åm, sivilingeniør og tidligere toppsjef i Phillips Petroleum, har ledet utvalget. Han var med på å hindre at Ekofisk ble nedstengt allerede på 80-tallet.

Nå håper han at CO2-injeksjon skal bidra til at enda mer olje kan hentes ut av gigantfeltet.

– Jeg vet at det sitter en prosjektgruppe og planlegger et mulig pilotprosjekt for bruk av CO2 til økt oljeutvinning på Ekofisk. Dette er svært interessant. Foreløpig er det vanskelig å si hvordan CO2 til IOR vil fungere i et krittreservoar som i tillegg har hatt mye vanninjeksjon. Men det er dette vi må finne ut av. Det er enorme muligheter, og jeg vil oppfordre myndighetene til å legge til rette for å få et slikt pilotprosjekt realisert.

Åm er klar på at både selskapene og myndighetene må sette igang tiltak snarest dersom ressurser for tusenvis av milliarder skal gå tapt. Han vil derfor at det skal utabeides en egen plan for bruk av CO2 til å øke utvinningen fra store modne oljefelt.

Knut Åm. FOTO: Scanpix Andersen, Aleksander

– En mulighet

Administrerende direktør i Conocophillips Norge, Steinar Våge, vil ikke bekrefte at selskapet planlegger et pilotprosjekt for CO2 til økt oljeutvinning på Ekofisk, men han bekrefter at muligheten blir vurdert seriøst.

– CO2 og andre gasser for å øke utvinningsgraden er blant de tiltakene vi studerer for å øke utvinningen på Ekofisk. Det vi må finne ut av er hvordan CO2 vil fungere i krittreservoar med mye vann. Men det er jo selvsagt også spørsmål om tilgang på CO2 og kostnader, sier han til Teknisk Ukeblad.

CO2-mangel

CO2 til IOR (økt oljeutvinning) har også vært vurdert tidligere. Men idéene ble skrinlagt på grunn av høye kostnader og tilgang på CO2. Åm vil at myndighetene skal bidra til at kostnader og CO2-mangel ikke stanser prosjektet.

Bente Nyland, direktør i Oljedirektoratet, sier hun ikke kjenner til prosjektet og at hun derfor ikke kan kommentere det. Men hun understreker at hun det er positivt med flere pilotprosjekter på sokkelen. OD har tidligere påpekt at det har blitt satt i gang alt for få store pilotprosjekter de siste årene.

To Ekofisk-felt

I løpet av karrieren har Knut Åm sittet på nesten alle sider av bordet i norsk oljeindustri. Ingen annen nordmann har heller klatret høyere i internasjonal oljeindustri enn ham. Han er klar på at det trengs et krafttak for å holde aktiviteten opp på sokkelen.

– Norsk oljeproduksjon er nesten halvert siden 2001, og vil minke ytterligere i årene som kommer. Tilveksten fra reserver er for tiden lav, til tross for rekordhøye investeringer. Tallet på produksjonsbrønner viser også en fallende tendens. Ved hjelp av ny teknologi og nytenkning omkring eiermakt og lisensperioder kan det hentes ut mye mer fra eksisterende felt, særlig de største.

Ifølge Åm-utvalget kan Norge hente opp olje tilsvarende to Ekofiskfelt ved å øke utvinningen på de ti største oljefeltene fra dagens 46 prosent til 70 prosent

Les mer om: