ARKIVNYHETER

Eit bomselskap i kvart fylke

Bilde: Scanpix
Jarle Skoglund
21. mars 2011 - 10:29

- Regjeringa er oppteken av å få meir veg for pengane. Å oppretta regionale bompengeselskap skal etter kvart føra til reduserte kostnader på 50 til 100 millionar kroner årleg for alle bompengeprosjekta i landet, seier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.Ny organisering

Per mars 2011 er det 50 bompengeprosjekt og 47 bompengeselskap i Noreg. Etter ny organisering vil ein etter kvart kunna koma ned i 19 selskap eller færre. Tanken er at fylkeskommunane skal samla alle bompengeprosjekta sine i eit bompengeselskap, medan dagens organisering i hovudsak inneber eit selskap per prosjekt. Dersom fleire fylke ønskjer å samarbeida ved å samla prosjekta sine i eit felles bompengeselskap, opnar ordninga òg for dette.Meir effektiv drift

- Dei frigjorde inntektene ved meir effektiv drift kan nyttast på fleire måtar, til dømes til å byggja meir veg eller forkorta innkrevjingsperioden for bompengeprosjekta, seier samferdselsministeren.

Samferdselsdepartementet har bede Vegdirektoratet om å førebu ordninga med fylkeskommunale bompengeselskap som kan omfatta fleire bompengeprosjekt. Eit sentralt krav vil vera at det ikkje må skje kryssubsidiering mellom dei ulike bompengeprosjekta.Skisse innen utgangen av året

Departementet vil få ei skisse til nærare utforming av ordninga frå Vegdirektoratet seinast innan utgangen av 2011. Vegdirektoratet allereie i gang med den vidare utforminga av ordninga, i lag med fylkeskommunane Buskerud, Hordaland og Sør-Trøndelag.Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.