Egoister tjener best

Egoister tjener best
President Bush er sannsynligvis godt betalt. Om han er egoist, vet ikke vi. Bilde:


Ellen K. Nyhus, førsteamanuensis ved Høgskolen i Agder , har sammen med sin spanske kollega, Empar Pons, analysert personlighetstrekk og lønnsnivå hos 830 nederlandske arbeidstakere.

De fant at de som var snille og uegoistiske tjente mindre enn de som tok mindre hensyn til andres ønsker og behov.

Vær bedriten - og få lønn

Ifølge undersøkelsen har det å være samarbeidsvillig ikke positiv innvirkning på lønnsnivået. Det indikerer at de som hjelper andre blir straffet i arbeidsmarkedet, skriver HR-Norge.

Les mer om: